AutoMapa dokładniejsza

Ukazała się kolejna aktualizacja map dla programu AutoMapa współpracującego z systemem nawigacji satelitarnej GPS. Liczba zawartych w programie dokładnie opracowanych planów miast oraz miejscowości z pełną siatką dróg i nazwami ulic wzrosła do 600.

Jest to druga w tym roku publikacja uaktualnień wszystkich map systemu AutoMapa.

Jak mówi Mirosław Bartos, zajmujący się opracowywaniem danych AutoMapy - "Przed okresem wakacyjnych wyjazdów szczególny nacisk położyliśmy na region Wielkich Jezior Mazurskich oraz aglomerację warszawską. W rejonach tych wykonaliśmy gruntowną aktualizację siatki dróg oraz organizacji ruchu. Mocno wzbogaciliśmy również bazę informacji o obiektach użyteczności publicznej (tzw. POI) na Mazurach. Oczywiście zaktualizowane zostały również pozostałe regiony kraju i uwzględniliśmy wszystkie sygnały użytkowników, które udało się zidentyfikować i potwierdzić przed datą zamknięcia materiału do publikacji".

Najnowsza wersja map AutoMapy XL zawiera łącznie 667 tys. adresów, 918 tys. budynków i przeszło 28 tys. punktów użyteczności publicznej POI. Lista miast opracowanych z dokładnością do pojedynczych budynków i adresów wzrosła do 40. Dołączyły dwa nowe miasta: Nowy Sącz i Zielona Góra.

AutoMapa 4.0, która będzie obsługiwać również mapę Europy, ukaże się dopiero po wakacjach. Uwarunkowania techniczne związane m.in. z odpowiednio wysokim upakowaniem danych oraz zapewnieniem automatycznej nawigacji niezależnie od granic spowodowały przesunięcie terminu publikacji tej wersji.


Zobacz również