Autodesk: kierunek rozrywka?

Kosztem 182 milionów dolarów Autodesk przejmie Alias Inc. - producenta narzędzi do trójwymiarowych wizualizacji i animacji , znanego m.in. z oprogramowania Maya czy MotionBuilder.

Zarządy obu firm spodziewają się, że transakcja zostanie zrealizowana w ciągu czterech do sześciu miesięcy. Na ofertę spółki Alias składają się aplikacje służące do animacji, efektów specjalnych i projektowania przemysłowego. Autodesk poprzez akwizycje chce zwiększyć atrakcyjność swojej oferty w tych obszarach.

Alias Research powstała w Kanadzie na początku lat osiemdziesiątych. Do jej klientów należą m.in. Industrial Light and Magic, DreamWorks, Nintendo, General Motors, BMW. W 2003 roku firma otrzymała Oskara za wkład w rozwój nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle filmowym. W zakończonym 30 czerwca 2005 roku obrachunkowym przychody Alias wynosiły 83 mln USD.