Automapa poszerza zasięg

Miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) oraz Łódź to po Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu kolejne miejsca w Polsce, w których kierowcy mogą już posługiwać się nawigacją satelitarną.

Automapa poszerza zasięg

zrzut ekranowy z Automapy

Za pomocą satelitów GPS system nawigacyjny określa pozycję samochodu, a następnie wyznacza trasę do wskazanego celu i podaje instrukcje głosowe o kolejnych manewrach. Pozycję pojazdu na mapie można oglądać na ekranie palmtopa lub komputera PC.

W celu sporządzenia AutoMapy Łodzi wykonano w zeszłym roku specjalne zdjęcia lotnicze. Na ich podstawie narysowano z precyzją 1 metra prawie 60 000 budynków, które opatrzono numeracją adresową. Cyfrowa siatka ulic Łodzi ma łączną długość 1687 kilometrów z zawartymi informacjami o jednokierunkowości, zakazach skrętów, wjazdu i zawracania. Podobnie wyglądała produkcja nawigacyjnej mapy GOP, z tym że w tym przypadku prace objęły największy w Polsce obszar zabudowany o powierzchni ponad 3000 km2. AutoMapa GOP Zawiera m.in. ponad 200 000 budynków opatrzonych adresami oraz przeszło 3000 obiektów użyteczności publicznej.

Sugerowane ceny detaliczne netto AutoMapy wynoszą:

AutoMapa - Polska 50k - 329 zł

AutoMapa - Plan Miasta - 129 zł

Informacje:

http://www.automapa.com.pl