Automatyczna konfiguracja skrzynki w Office 365

Czy można w domenie skonfigurować komputery użytkowników tak, by nie musieli oni ręcznie dodawać skrzynki z Office 365 tylko, aby Office 365 sam odczytał odpowiednią konfigurację?

W przypadku środowiska lokalnego należy mieć skonfigurowany adres DNS Autodiscover. Jest to usługa odpowiedzialna za automatyczną konfigurację klienta.


Zobacz również