Automatyczne remedium

Kryzys sprzyja inwestycjom w automatyzację procesów IT.

Sondaż przeprowadzony przez IDC wśród dyrektorów IT w ponad 500 europejskich firmach dowodzi, że ponad połowa z nich uważa inwestycje w automatyzację procesów IT za odpowiednią odpowiedź na czasy kryzysu. Ankietowani, którzy opowiadają się za automatyzacją procesów IT, najczęściej łączą to z redukcjami zatrudnienia w dziale IT oraz centralizacją zasobów IT. Taka triada stanowić ma remedium na czasy kryzysu i presję na oszczędności w działach IT.

Z badania wynika ponadto, że 25% organizacji na Starym Kontynencie uważa zmniejszenie liczby pracowników działu IT za krok niezbędny, przy czym na przykład we Francji i w Anglii odsetek udzielających takiej odpowiedzi sięga 33%. Autorzy ankiety zaobserwowali także, iż o ile większe firmy bardziej skłonne są inwestować w automatyzację procesów IT, to zainteresowanie automatyzacją wśród małych i średnich firm także jest bardzo duże.