Automatyczne style ze Style Master

WestCiv Webware wydała nową wersję Style Master, makowego edytora kaskadowych arkuszy styli.

Style Master 2.1 oferowany przez WestCiv Webware to edytor do automatycznego generowania kaskadowych arkuszy styli (CSS) w systemach Mac OS, którego nowa wersja wyposażona jest w podgląd okien oparty na HTML, lepszą nawigację za pomocą skrótów klawiaturowych oraz doskonalszy interfejs użytkownika. Zdaniem przedstawicieli producenta, podczas gdy wiele narzędzi CSS to w istocie przebudowane edytory tekstów, Style Master 2.1 skonstruowany został od podstaw jako specjalne IDE (integrated development environment) arkuszy styli, oferujące wszelkie niezbędne opcje do tworzenia, testowania i aplikowania zaawansowanych kaskadowych arkuszy styli (cascade style sheets). Style Master współpracuje z systemami Mac OS 8 i nowszymi, kosztuje 29 USD, a wersję demo można pobrać z witryny WestCiv Webware.

http://www.westciv.com/style_master


Zobacz również