Autoodtwarzanie wideo na Facebooku i Twitterze - jak to wyłączyć?

Wideo w serwisach społecznościowych pojawia się coraz częściej. Osoby korzystające z łącz o limitowanym transferze danych lub małej przepustowości z pewnością nie są zadowolone z funkcji automatycznego odtwarzania. Podpowiadamy, jak wyłączyć automatyczne odtwarzanie wideo w portalach Facebook i Twitter.


Automatyczne odtwarzanie materiałów wideo nie tylko może prowadzić do szybszego wykorzystania pakietu mobilnego internetu, ale też jest irytujące i rozpraszające. Na szczęście twórcy portali społecznościowych pozwalają na modyfikację ustawień dotyczących tego, czy i kiedy materiały wideo mają być uruchamiane bez ingerencji użytkownika.

W przeglądarce internetowej

Na portalu Facebook można wyłączyć automatyczne odtwarzanie wideo z poziomu menu ustawień. W tym celu należy kliknąć ikonę rozwijania listy w prawym górnym rogu i wybrać "Ustawienia". W kolumnie po lewej stronie należy wybrać ostatnią pozycję o nazwie "Filmy" i przy pozycji "Automatyczne odtwarzanie filmów" wybrać opcję "Wył."

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Facebook (przeglądarka)

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Facebook (przeglądarka)

W przypadku serwisu Twitter również należy udać się do ustawień i klikając w prawym górnym rogu miniaturę awatara i wybrać "Ustawienia". W sekcji "Konto" należy odszukać nagłówek "Zawartość", odznaczyć opcję "Automatyczne odtwarzanie filmu" i klinąć przycisk "Zapisz zmiany"

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Twitter (przeglądarka)

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Twitter (przeglądarka)

Aplikacje - Android

W przpadku aplikacji Facebooka do Androida trzeba udać się do menu ustawień wybierając pozycję "Ustawienia aplikacji" z menu otwieranego wciśnięciem charakterystycznego przycisku "hamburgera" składającego się z trzech poziomych kresek. Ustawienie można zmienić w sekcji "Filmy odtwarzane automatycznie".

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Facebook (Android)

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Facebook (Android)

W przypadku Twittera do Androida trzeba kliknąć przycisk menu składający się z trzech pionowo umieszczonych kropek i wybrać "Ustawienia", a z kolejnego menu wybrać pozycje "Ogólne". Na samym dole kolejnego ekranu pojawi się sekcja "Autoodtwarzanie filmu" gdzie trzeba wybrać "Nie odtwarzaj filmów automatycznie".

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Twitter (Android)

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Twitter (Android)

Aplikacje - iOS

W aplikacji mobilnej Facebooka do iOS należy przejść do zakładki "Więcej" w prawym dolnym rogu i kliknąć "Ustawienia" a potem "Ustawienia konta". W nowym menu należy wybrać opcję "Filmy i zdjęcia" i wybrać opcję "Nigdy nie odtwarzaj filmów automatycznie".

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Facebook (iOS)

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Facebook (iOS)

W przypadku Twittera na urządzeniach mobilnych z iOS trzeba przejść do zakładki "Ja" przyciskiem w prawym dolnym rogu, kliknąć ikonę koła zębatego znajdującą się w górnej części ekranu i wybrać "Ustawienia". W nowym menu można w sekcji "Automatyczne odtwarzanie wideo" wybrać opcję "Nigdy nie odtwarzaj filmu automatycznie".

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Twitter (iOS)

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo - Twitter (iOS)