Awantura o domenę

Niewielkie przedsiębiorstwo z USA wygrywa spór o prawo do używania domeny internetowej z jednym z największych na świecie koncernem samochodowym.

W Stanach Zjednoczonych Volkswagen of America przegrał sprawę sądową z mało znaną firmą Virtual Works, która to jako swój adres internetowy używa nazwy vw.net. Znany producent samochodów uważał, iż posiada wyłączne prawo do domeny VW, a zaistniała sytuacją narusza jego prawo do wyłącznego używania tej nazwy. Volkswagen wystąpił do Virtual Works z żądaniem zaprzestania używania adresu - vw.net - oraz zwrócił się z prośbą do Network Solutions, organizacji zajmującej się zarządzaniem domenami w USA, o zawieszenie domeny vw.net. Działania te spowodowały wystąpienie Virtual Works do sądu federalnego, gdzie sprawa ta została rozstrzygnięta na jej korzyść. Zdaniem sędziego sam fakt, że dany znak towarowy przynależy do jakiegoś przedsiębiorstwa, nie nadaje mu automatycznie wyłączności w wykorzystywaniu tej nazwy do rejestrowania domen internetowych. We wrześniu tego roku w Bostonie zapadł podobny werdykt - zwycięstwo nad znanym producentem zabawek odniosła mała firma konsultingowa Clue Computing, używająca adresu Clue.com.

Sytuacja taka ulegnie wkrótce zmianie dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym. Przyjęta niedawno w Stanach Zjednoczonych ustawa ma chronić interesy właścicieli znaków towarowych czy też słynnych nazwisk w przypadkach bezprawnego zawłaszczania bądź podkupienia przynależnych do nich domen przez inne firmy.

Więcej informacji: www.news.com