Azja: krytyczna miłość do firmy

Firma Watson Wyatt, specjalizująca się w zarządzaniu kapitałem ludzkim, przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników z 11 krajów regionu Azji i Pacyfiku. Poziom zadowolenia z pracy jest wysoki, tak jak lojalność wobec firmy - niskie jest natomiast wyobrażenie o przywódczych zdolnościach kierownictwa a powszechne - niezadowolenie z płacy.

W badaniu Watson Wyatt uczestniczyło łącznie 115 tys. z 515 czołowych spółek z 11 krajów regionu (Australii, Chin, Indii, Indonezji, Japonii, Malezji, Filipin, Singapuru, Korei Południowej, Tajwanu Tajlandii).

63% ankietowanych wyraziło zadowolenie ze swojej pracy, a 62% uważa, że ilość pracy, którą się im powierza jest rozsądna. Jedynymi krajami regionu, gdzie większość pracowników jest przeładowana w swoim mniemaniu obowiązkami są Japonia i Korea Południowa (odpowiednio tylko 42% i 46% uważa, że zadań dostają w granicach rozsądku). Ponadto aż 77% ankietowanych dumnych jest z pracy dla swojej firmy a zaledwie 17% rozważałoby przejście do innej firmy, gdyby zaoferowano im pracę na podobnym stanowisku. Blisko jedna trzecia pracowników zgodziłaby się na obcięcie płacy, gdyby miało to pomóc firmie w trudnych czasach, ale z założeniem, że z kolei w lepszych czasach - płaca by się podniosła.

Być może z tej lojalności względem firmy rodzi się krytycyzm w innym obszarze. Oto jedno z ciekawszych ustaleń badania odnosi się do oceny kierownictwa: chociaż 72% pracowników uważa, że firma prowadzi biznes składnie, to mniej niż jedna trzecia ma dobre zdanie o więzi pomiędzy wyższym kierownictwem a pracownikami. To sugeruje, że między tymi dwoma grupami występują napięcia. Tylko 35% uważa także, że decyzje przełożonych podejmowane są w odpowiednim czasie i w podejmowaniu decyzji uwzględnia się opinię pracowników. Specjaliści z Watson Wyatt zwracają uwagę, że to szczególnie duże niezadowolenie azjatyckich pracowników dotyczy elementu stanowiącego podstawę do budowania najwyższego zwrotu dla udziałowców, szczególnie w przypadku dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Najgorzej jednak oceniane są płace i nagrody. Odsetek 67% niezadowolonych to wyżej niż w przypadku badanych pracowników Ameryki Północnej i Europy. Tylko 22% ankietowanych Azjatów jest zadowolonych ze swojej pensji. 52% uważa, że oferowana lepsza płaca skłoniłaby ich do poszukania innej pracy.


Zobacz również