Azja w Sieci

Przedstawiciele państw tworzących ASEAN uzgodnili plany stworzenia wspólnego, elektronicznego rynku w Azji Południowo-Wschodniej.

Dziesięciu przedstawicieli państw tworzących ASEAN (Stowarzyszenie krajów Azji Południowo-Wschodniej) poparło inicjatywę stworzenia elektronicznego rynku, który zintensyfikowałby integrację krajów regionu. Znany pod nazwą e-ASEAN projekt zakłada zwiększenie dostępności Internetu i upowszechnienie handlu elektronicznego, tak by państwa regionu mogły lepiej konkurować w globalnej gospodarce.

Członkowie ASEAN wyrażają nadzieję, iż nowa inicjatywa przekształci 10 narodowych rynków w jeden, mający dostęp do 500 mln konsumentów. W ramach e-ASEAN będzie rozwijanych kilka projektów, które zakładają między innymi: zwiększenie przepustowości łączy internetowych w regionie, rozwój portali typu B2B oraz e-commerce dla małych i średnich przedsiębiorstw, stworzenie bazy informacji na temat rynków nieruchomości, pracy, motoryzacyjnego oraz przede wszystkim turystyki.

ASEAN tworzą państwa: Brunei, Filipiny, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Myanmar, Tajlandia i Wietnam.


Zobacz również