BBEdit w wersji 6.5.2

Bare Bones Software wydała uaktualnienie BBEdit, popularnego edytora tekstów i dokumentów HTML dla Macintoshy.

BBEdit 6.5.2 oprócz wyeliminowania błędów poprzednich wersji oferuje szereg rozszerzeń i usprawnień interfejsu użytkownika. Do nowości należy m.in. mechanizm sprawdzania składni HTML, który wysyła teraz ostrzeżenie po wpisaniu pustego elementu XML nie zawierającego spacji przed końcowym znacznikiem /> (zgodnie ze specyfikacją XHTML). Powiadamianie ustawione jest domyślnie, ale można je wyłączyć w panelu 'HTML Tools' okna 'Preferences'. Poza tym edytor może teraz rozpocząć pracę nawet jeśli nieaktywna jest opcja 'Internet Config'. Uaktualnienie oferowane jest bezpłatnie zarejestrowanycm użytkownikom BBEdit 6.5, a pełna wersja edytora kosztuje 119 USD.

http://www.barebones.com/support/update.html