BEA dołącza do Eclipse'a

Firma BEA Systems oficjalnie przyłączyła się do fundacji Eclipse i zapowiedziała, że każdego roku będzie w nią inwestować 1,5 mln USD - w środkach pieniężnych, udostępnianym kodzie i personelu. BEA przyjmie w konsorcjum pozycję strategicznego dewelopera i członka rady nadzorczej.

BEA będzie współprzewodniczyć w rozwijaniu projektu Web Tools Platform, a także zaproponowała nowy projekt - Language Development Tools - mający na celu stworzenie kompilatora nowej generacji ze wsparciem dla rozszerzeń Javy 5.0.

Oprócz tego BEA chce połączyć swój open-source'owy projekt AspectWerkz z projektem fundacji Eclipse - AspectJ. Przedstawiciel firmy twierdzi, że ta współpraca może zaowocować powstaniem jednej, zunifikowanej platformy dla programowania zorientowanego obiektowo (Aspect Oriented Programming - AOP). Nowa wersja AspectJ 5, ma pojawić się jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku i ma wspierać wszystkie rozszerzenia Javy 5.0.

Co więcej, firma udostępni swój profiler i wykrywacz 'wycieków' pamięci jako plugin do platformy Eclipse. Firma ma zamiar oprzeć nową wersję swojego narzędzia - BEA WebLogic Workshop o nazwie kodowej "Daybreak" - właśnie na platformie Eclipse.

Więcej informacji


Zobacz również