BEA przejęła M7

Firma BEA Systems przejęła M7, producenta zestawu narzędzi do Eclipse Tools Framework, które wspierają tworzenie webowych aplikacji z wykorzystaniem różnych technologii - m.in. JavaServer Pages, JavaServer Faces, Struts oraz Tiles.

O przymierzu firmy BEA Systems z fundacją Eclipse pisaliśmy już w artykule "BEA dołącza do Eclipse'a". Teraz, aby przyspieszyć rozwój narzędzi dla środowiska Eclipse, BEA przejęła firmę M7, także członka fundacji i producenta zestawu narzędzi NitroX do tworzenia aplikacji webowych w oparciu o JSP (JavaServer Pages), JSF (JavaServer Faces) czy Jakarta Struts. NitroX posiada również zestaw świetnych edytorów (w tym również wizualnych) do JSP i JSF oraz wspiera Hibernate - narzędzie do mapowania obiektowo-relacyjnego.

Więcej informacji o M7 NitroX znajdziemy na stronie producenta, natomiast oficjalną informację o przejęciu przeczytać można na stronie firmy BEA Systems.


Zobacz również