BECTA: stanowcze "Nie!" dla Visty i Office 2007

Brytyjska Agencja Komunikacji Edukacyjnej i Technologii (BECTA) opublikowała właśnie raport dotyczący przydatności najnowszego oprogramowania w edukacji. Organizacja zdecydowanie odradza szkołom "pakowanie się" w Vistę i Office 2007.

Na początku każdego roku BECTA publikuje zestawienie, w którym omawiany jest nowoczesny software w kontekście jego przydatności w edukacji. W styczniu 2007 r. instytucja oszacowała, że zaledwie 6 procent szkolnych komputerów zdoła udźwignąć Vistę z wszystkimi wodotryskami (interfejs Aero), a ponad 55 procent w ogóle nie da sobie z nią rady, nawet po wyłączeniu dodatkowych efektów graficznych!

Wnioski podtrzymane

W 2008 roku organizacja nie zmieniła zdania: zgodnie z najnowszymi wyliczeniami, z Vistą dobrze poradzi sobie 22 procent szkolnych komputerów, a 66 procent posiada minimalną zalecaną konfigurację ("Vista capable"). Koszt wymiany sprzętu wyniósłby 125 funtów na maszynę w szkołach podstawowych i 75 funtów na maszynę w placówkach drugiego szczebla edukacji.

Całkowity koszt aktualizacji kosztowałby rząd Wielkiej Brytanii 175 milionów funtów. Tymczasem organizacja nie widzi żadnego racjonalnego powodu, który przemawiałby za Vistą. Co więcej: przedstawiciele instytucji stanowczo odradzają mieszanie wielu systemów operacyjnych. Tam, gdzie stosowany jest Windows XP, zaleca się kupowanie komputerów z XP; sprzęt z Vistą powinien pojawiać się wyłącznie przy wdrożeniach od zera.

Office 2007 - dużo wydatków, mało korzyści

W podobny sposób skomentowano Office 2007. BECTA podkreśla, że stosowany w pakiecie nowy format dokumentów niszczy kompatybilność ze starszymi wersjami oprogramowania. Tymczasem ODF będący standardem ISO jest przez Microsoft lekceważony.

Organizacja złożyła nawet z tego powodu skargę do Biura Sprawiedliwego Handlu (OFT), a jednocześnie zaleca szkołom, które już zainstalowały Office 2007, by nie korzystały z formatów dokumentów wykorzystujących XML.

Warto zajrzeć: "UK education agency says no to Vista, Office 2007" (w języku angielskim)