BI obsłuży poprzednie inwestycje w IT

Według Gartnera, w 2009 roku rynek systemów Business Intelligence (BI) osiągnie na świecie wartość 3 miliardów. Według analityków, systemy BI mają przede wszystkim pomóc firmom w efektywnym wykorzystaniu danych, jakie uzyskały one dzięki wcześniejszym inwestycjom w inne skomplikowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Przychody ze sprzedaży nowych licencji na systemy Business Intelligence (BI) mają w ciągu najbliższych lat stale rosnąć, do poziomu 3 miliardów dolarów w 2009 roku. W 2006 roku Gartner szacuje, że wartość tego rynku wyniesie 2,5 miliarda dolarów, o 6% więcej niż w roku 2005.

Analiza Gartnera zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa na świecie zakupiły w ciągu minionych kilku lat oprogramowanie dla przedsiębiorstw - systemy ERP, CRM, HR za ponad 40 miliardów dolarów. Oprogramowanie kupione za tą gigantyczną kwotę wytwarza obecnie wielką liczbę danych mających za zadanie wspierać procesy operacyjne, których automatyzacji dokonują. Inwestowanie w BI oznacza lepsze wykorzystanie tych wcześniejszych inwestycji, tak, aby z owego oceanu danych łowić istotne dla poprawy biznesu fakty i korelacje.

Prognostycy z Gartnera przestrzegają zarazem, że istnieją poważne przeszkody, utrudniające efektywne wdrożenie BI. Zaliczają do nich niski poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wykorzystania BI, wysoki TCO (całkowity koszt utrzymania) jak i trudność w zmierzeniu bezpośrednich korzyści biznesowych z lepszej wydajności i jakości procesu decyzyjnego.

W 2006 roku, według sondażu przeprowadzonego na grupie 1400 CIO z całego świata, BI jest najwyżej plasującym się priorytetem technologicznym. CIO zamierzają w ciągu tego roku podnieść swoje budżety na BI średnio o 4,8%.

Ogółem w latach 2004 - 2009 średni wzrost wartości rynku BI będzie wynosił 7,3% rocznie. Szybciej będą rosły rynki regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej (odpowiednio 11,3% oraz 13,6% rocznie). W Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i Japonii wzrost będzie sięgał od 6,4% do 6,9%.