BIOS zidentyfikuje komputer

Odbywająca się w Londynie impreza o nazwie InfoSecurity jest doskonałą okazją dla firmy Phoenix Technologies do zaprezentowania oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność BIOS-u. TrustConnector pozwoli administratorom sieci na skuteczniejszą identyfikację podłączonych do niej komputerów.

BIOS firmy Phoenix Technologies występuje w 80% komputerów PC na całym świecie, a corocznie jest instalowany domyślnie w kolejnych 100 milionach egzemplarzy. Zaraz po włączeniu komputera, jeszcze przed załadowaniem systemu, sprawdza kondycję poszczególnych elementów – między innymi dysku twardego, pamięci, czy klawiatury.

Teraz zyskać on może również nową funkcjonalność, a mianowicie umożliwić firmom rozszerzenie kontroli dostępu do zasobów sieci. Poza samym użytkownikiem, który wpisuje poprawny login i hasło, sprawdzany będzie również sprzęt, przy pomocy którego dana osoba próbuje się połączyć z firmową siecią.

Zobacz również:

  • Jak uruchomić BIOS/UEFI w Windows 10/Windows 11? [PORADNIK]

TrustConnector generuje specjalny klucz szyfrujący, wykorzystując informacje o poszczególnych komponentach komputera. Klucz ten przesyłany jest do danej sieci podczas próby nawiązania z nią połączenia. Po dokonaniu weryfikacji sprzętu, użytkownik może zalogować się do systemu podając odpowiedni login i hasło. W przypadku gdyby chciał skorzystać z innego komputera, dostęp do sieci może zostać ograniczony do niezbędnego minimum lub całkowicie zabroniony.

Jak podkreślają przedstawiciele Phoenix Technologies, identyfikacja na poziomie sprzętowym umożliwi zdefiniowanie ścisłej grupy komputerów, które mają dostęp do strategicznych informacji firmy. Z poziomu innych urządzeń dostęp ten będzie ograniczony lub całkowicie niemożliwy.

Więcej informacji: http://www.phoenix.com