BRICS: terra incognita

Sonda przeprowadzona przez Datamonitor na zlecenie British Telecom wśród 800 szefów firm z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dowodzi ich niewielkiej wiedzy na temat najważniejszych rynków rozwijających się: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA (tzw. BRICS).

64% ankietowanych dyrektorów uważa, że rynki rozwijające się zmienią krajobraz globalnej mapy ekonomicznej. 61% stwierdza też, że ich firmie do osiągnięcia sukces w dłuższej perspektywie niezbędne będzie prowadzenie współpracy z krajami BRICS.

Z drugiej strony ich wiedza na temat tych potencjalnie najistotniejszych rynków jest mikra. 88% ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, jaka jest obowiązująca waluta w Brazylii, a 14% uważa, że najważniejszym produktem Rosji jest wódka. 35% nie zna waluty Rosji, 55% - Indii a 65% - waluty RPA.

72% ankietowanych dyrektorów, że organizacje w ich krajach są lepiej przygotowane i wyposażone technologicznie do pracy na arenie międzynarodowej, niż te w krajach BRICS. 80% ankietowanych zdaje sobie sprawę z tego, że ma pod ręką odpowiednie technologie i informacje niezbędne do współpracy z krajami BRICS. Jednak widzą istotne przeszkody na drodze do podjęcia takiej współpracy: za najważniejszą uważają kwestię ochrony danych, a w dalszej kolejności także różnice w prawodawstwie oraz kwestie polityczne.

Rynek Indii postrzegany jest jako najwygodniejszy do podjęcia działalności spośród wszystkich krajów BRICS, znaczniej łatwiejszy niż chiński, który zajmuje pod tym względem drugą pozycję (odpowiednio 30% i 23% wskazań). Rosja postrzegana jest jako najtrudniejszy kraj do prowadzenia biznesu.

Najbardziej aktywna współpraca z krajami BRICS prowadzona jest w zakresie przemysłu wytwórczego; 82% ankietowanych twierdzi, że ich firmy współpracują już z przedsiębiorstwami w tych krajach. Swoją obecność w tych krajach deklarowało też 51% dyrektorów firm z sektora finansowego i usług profesjonalnych.

Najaktywniejsze na rynkach BRICS są największe firmy, o dochodach przekraczających 1 miliard dolarów.