BSA: majowe piractwo za 4 mln

Pirackie oprogramowanie o wartości 4 mln zł oraz 18 zatrzymanych osób - to wynik przeszukań przeprowadzonych w maju przez policję wraz z BSA. Działaniami objęto tereny województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, opolskiego i śląskiego.

BSA: majowe piractwo za 4 mln

Funkcjonariusze Policji zabezpieczyli łącznie:

-587 nielegalnych płyt

-53 komputery

-3 nagrywarki

W trakcie podjętych czynności Policja zlikwidowała 3 nielegalnie działające miejsca, w których hurtowo powielano nielegalne płyty oraz 4 sklepy internetowe. Wśród poszkodowanych producentów oprogramowania, których naruszono prawa autorskie znalazły się: Adobe, Autodesk, Corel, IBM, Macromedia, Microsoft i Young Digital Poland.

Wyniki za maj w porównaniu z poprzednimi miesiącami oznaczają znaczny wzrost piractwa w Polsce. Najczęściej stosowaną formą weryfikacji oprogramowania jest tzw. audyt wewnętrzny przeprowadzany we własnym zakresie przez firmy. ”Dzieje się tak jednak zdecydowanie za rzadko – badania wskazują, że wśród ankietowanych dominowały odpowiedzi, że w ciągu ostatnich 3 lat audyt legalności oprogramowania przeprowadzono tylko raz" – powiedział Mikołaj Sowiński, prawnik BSA.

Aby zmniejszyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszeń prawa autorskiego, jak również odpowiedzialności karnej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu do przeprowadzenia audytu informatycznego. Jest to coraz popularniejsza forma sprawdzania stanu posiadanego oprogramowania. Jak wynika z raportu CBOS o celowości przeprowadzenia audytu oprogramowania jest przekonanych 60 % przedsiębiorców z małych i średnich firm.