Backup bez granic


Konfiguracja backupu w programie IDrive Classic

Backup bez granic

Po rejestracji na stronie internetowej www.idrive.com, pobraniu programu i instalacji w systemie operacyjnym procedura uruchomienia IDrive Classic rozpoczyna się od wpisania ustanowionej wcześniej nazwy użytkownika lub adresu e-mail, hasła oraz zdefiniowania kilku parametrów widocznych na ilustracji. Zaznaczenie pierwszego z nich spowoduje automatyczne logowanie po uruchomieniu IDrive Classic. Drugi dotyczy szyfrowania danych składowanych na serwerze, a ostatni pozwala na zapamiętanie danych użytkownika (login i hasło), abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać. Po naciśnięciu przycisku Login nastąpi połączenie z serwerem i kolejny etap konfiguracji.

Backup bez granic

Na następnym etapie powinieneś się chwilę zastanowić nad kwestią odpowiedniego szyfrowania danych przechowywanych na serwerze, aby nikt postronny nie mógł uzyskać do nich dostępu. IDrive Classic zaproponuje ci dwie metody: ustanowienie domyślnego klucza, według którego pliki zostaną zaszyfrowane, lub zdefiniowanie własnego w pierwszym polu poniżej. Zgodnie z sugestią producenta, zalecamy skorzystanie z drugiej opcji. Oczywiście, musisz zapamiętać wprowadzoną sekwencję znaków. Bez niej nie uzyskasz dostępu do zapasowej kopii danych zapisanej na serwerze. W polu na samym dole okna potwierdzasz wprowadzony powyżej klucz.

Backup bez granic

Jesteś w głównym interfejsie menedżera backupów IDrive Classic. Ustawisz tu dokładne parametry wykonywania zapasowej kopii danych, w tym również jej zakres. W drzewie katalogów po lewej stronie zaznaczasz te, które mają zostać skopiowane na serwer. Po prawej stronie uzyskujesz dokładniejszy widok zaznaczonego katalogu. Okno na dole prezentuje podsumowanie zawartości backupu wraz z określeniem rozmiaru za pomocą specjalnego wskaźnika w prawym dolnym rogu. Skorzystanie z funkcji Enable Continuous Backup oznacza kopiowanie tylko tych plików, których zawartość się zmieniła. W razie awarii możesz szybko odzyskać dane z poziomu karty Restore.

Backup bez granic

Polecamy ci skorzystanie z wbudowanego w IDrive Classic kalendarza, w którym możesz ustawić automatyczne wykonywanie zdefiniowanego wcześniej backupu. Uruchamiasz go z poziomu głównego interfejsu programu za pomocą przycisku Schedule Backup. Kalendarz podzielony jest na trzy podstawowe moduły: czasu i rekurencji wykonywania zapasowej kopii danych, powiadamiania o statusie backupu oraz dodatkowych ustawień. Warto zwrócić uwagę na sekcję powiadamiania, gdzie poza wysłaniem wiadomości pocztowej IDrive Classic możesz zobaczyć komunikat na pulpicie. Parametry poniżej odpowiadają między innymi za włączanie backupu w czasie bezczynności komputera (Backup when idle).