Backup w chmurze: zabezpieczanie danych nigdy jeszcze nie było tak proste

Najwyższy poziom bezpieczeństwa, niemal nieograniczone miejsce przechowywania oraz łatwość wdrożenia i zarządzania to najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania usług backupu w chmurze obliczeniowej. Chmura może być zarówno miejscem składowania kopii zapasowych na zewnątrz firmy jak i podstawowym narzędziem zabezpieczania danych z serwerów i stacji użytkowników.

Złota reguła backupu 3-2-1 mówi, aby mieć trzy kopie tych samych danych, przechowywać je na co najmniej dwóch różnych nośnikach, z czego jedną na zewnątrz firmy. Pożar lub zalanie mogą doprowadzić do utraty wszystkich danych, jeśli kopie zapasowe będą składowane w tej samej fizycznej lokalizacji, co zabezpieczane systemy produkcyjne. Chmura okazuje się być rozwiązaniem nad wyraz nowoczesnym i dużo praktyczniejszym niż zapisywanie backupów na taśmach i wywożenie ich do skrytki bankowej. Magazyn chmurowy, jako dodatkowe miejsce składowania kopii zapasowych w zewnętrznej lokalizacji, to tylko jeden ze scenariuszy wykorzystania chmury w środowisku IT przedsiębiorstwa.

Backup jako usługa

Małe i średnie firmy mogą wybrać usługę backupu w modelu SaaS jako podstawowe narzędziem ochrony danych serwerów i stacji roboczych użytkowników. W takim scenariuszu backup w chmurze przynosi szereg korzyści, z których najbardziej oczywistą wydaje się być brak konieczności inwestycji w miejsce przechowywania kopii zapasowych (serwer NAS, macierz dyskowa) oraz oprogramowanie backupu. Wdrożenie kompletnego rozwiązania backupu jest proste i ogranicza się do zainstalowania agenta usługi na chronionych punktach końcowych oraz utworzenia na nich zadania backupu.

Zarządzanie kopiami zapasowymi w chmurze odbywa się z przez wygodny panel administratora, zazwyczaj przez przeglądarkę internetową. Panel zarządzania umożliwia zdefiniowanie ogólnych zasad backupu (okres przechowywania danych, metody kompresji i szyfrowania), monitorowanie stanu zadań backupu, a także przywracanie danych na poziomie plików i folderów, wolumenów, całych dysków lub obrazów maszyn wirtualnych. Wszystko to z poziomu wygodnego, graficznego interfejsu użytkownika, który nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy.

Cloud Backup w Aruba Cloud pozwala skutecznie zabezpieczyć dane pochodzące z różnych źródeł, niezależnie czy są one hostowane w centrum danych Aruba (usługi VPS, Cloud Pro, Private Cloud), w centrum innego dostawcy albo we własnej serwerowni. Ponadto, Cloud Backup umożliwia zabezpieczenie danych z komputerów i laptopów pracowników. Agent usługi umożliwia tworzenie kopii pojedynczych plików, folderów, całych maszyn wirtualnych lub fizycznych i automatyczne przekazywanie ich do chmury. Jedna z technik backupu, Bare-Metal Restore, umożliwia przywracanie danych urządzenia od zera, w tym jego systemu operacyjnego, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz plików użytkownika.

Walka o każdy bit

Infrastruktura Cloud Backup składa się z szeregu magazynów danych (Storage Vaults), w których przechowywane są dane klientów. Pliki kopii zapasowych, zanim zostaną zapisane na dyskach w chmurze, są wcześniej szyfrowane, kompresowane i deduplikowane. Wszystko po to, aby do maksimum ograniczyć ilość miejsca zajmowanego w magazynie. Deduplikacja wymusza, aby te same dane przechowywane były w kopii zapasowej tylko raz. To ważne z perspektywy kosztów, które będziemy ponosić za korzystanie z usługi.

Pierwszy, pełny backup danych będzie wymagać przesłania do chmury pokaźnej ilości danych. Wykorzystanie łącza internetowego nie powinno jednak stanowić problemu w późniejszym czasie, gdyż każdy kolejny backup przyrostowy wymaga przesłania do chmury jedynie nowych lub zmienionych danych.

Chmura pozwala efektywnie zarządzać kosztami, płacąc tylko za faktycznie wykorzystane zasoby, w przypadku backupu jako usługi będzie to za zajmowaną przestrzeń dyskową. To kolejna przewaga chmury nad tradycyjnymi rozwiązaniami, które wymagają zaplanowania ilości potrzebnego miejsca pod backup, już na etapie ich projektowania.

Aruba Cloud oferuje usługę Cloud Backup w dwóch modelach rozliczeniowych: pay-per-use, w którym płacimy za faktycznie wykorzystaną przestrzeń dyskową (skok co 10 GB) albo abonamentowym, w którym z góry deklarujemy ilość potrzebnej przestrzeni dyskowej. W obu przypadkach nie płacimy za ilość przesyłanych danych (ruch wychodzący i przychodzący), zaś wybrany plan w razie potrzeby zamienimy na dowolny inny. Ceny? W modelu pay-per-use każde kolejne 10 GB kosztuje 6,45 zł netto. Ceny wynajmu przestrzeni dyskowej w modelu abonamentowym rozpoczynają się zaś od 30 zł miesięcznie za 50 GB.

Bezpiecznie jak w chmurze

Strach przed wynoszeniem danych do chmury ma wielkie oczy. Nie inaczej jest w przypadku kopii zapasowych, które siłą rzeczy również zawierają wrażliwe i poufne dane przedsiębiorstwa. Czy słusznie? Absolutnie nie. Dane zapisywane w usłudze Cloud Backup są automatycznie szyfrowane silnym algorytmem AES-256, zaś ich przesyłanie do chmury (i w drugą stronę) odbywa się w bezpiecznym kanale SSL.

Użytkownik może samodzielnie wskazać miejsce składowania backupów, wybierając spośród sieci europejskich centrów danych Aruba Cloud, z których jedno zlokalizowano w Polsce, w Warszawie. Wszystkie centra danych dostawcy wyposażone są w zaawansowane zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne (ochrona, monitoring, redundantne systemy zasilania, klimatyzacji i generatorów prądotwórczych) wymagane dla tej klasy obiektów. Co więcej, infrastruktura Aruby nie jest podmiotem amerykańskich regulacji takich jak Patriot Act czy FISA, które wymuszają na dostawcach obowiązek zapewnienia agencjom rządowym dostępu do wybranych informacji i danych klientów. To wszystko sprawia, że dane w chmurze Aruba mogą być przechowywane i przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO i innymi regulacjami branżowymi. W chmurze może być bezpiecznie jak w banku!