Badania Capgemini: zarządzanie kosztami dostawców w branży motoryzacyjnej

Firma konsultingowa Capgemini opublikowała wyniki badania przeprowadzonego wśród dostawców z branży motoryzacyjnej. Jednym z głównych wniosków płynących z badania jest fakt, że powinno się poświęcać więcej uwagi kategoriom kosztów, dotąd pomijanych a dotyczących: klientów, innowacji, produktów i globalizacji. Redukcja kosztów w tradycyjnych kategoriach wydatków, takich jak: kontrola finansów, zamówień, produkcji, HR i administracji przynosi krótkoterminowe korzyści.

Capgemini wskazuje na brak prawdziwego postępu w dziedzinie zarządzania kosztami, mimo wysokiej konkurencji w branży motoryzacyjnej. Badanie zwraca uwagę na cztery dodatkowe obszary, które powinny być uwzględnione w celu dalszego obniżenia kosztów:

  • Klienci - badania pokazały, że 90 proc. dostawców przemysłu motoryzacyjnego ponosi koszty

    w wysokości do 7 proc. sprzedaży ze względu na wymagania dotyczące elastyczności harmonogramów dostaw. Wskazuje to na coraz większe wyzwania, jakim jest m.in. spełnienie surowych wymogów OEM, dotyczących jakości i elastyczności;

  • Innowacje - w wielu przypadkach inwestycje w innowacje nie przekładają się na sprzedaż lub udziały w rynku. Innowacje produktu lub procesu mogą zapewnić firmom korzyści kosztowe lub cenowe w krótkim okresie, jednak przy braku akceptacji rynkowej, innowacje mogą być obarczone wysokimi kosztami i ryzykiem;
  • Produkt - większość badanych dostawców spotyka się z coraz większą gamą złożonych technicznie wariantów produktu i ze wzrostem liczby elementów elektronicznych, które mogą utrudniać osiąganie wyznaczonych celów związanych z harmonogramem, kosztami i jakością produkcji. Jednak w dużym stopniu, wymagania odnośnie produktu kształtują klienci i odpowiednie organa legislacyjne;
  • Globalizacja - zaledwie 11 proc. ankietowanych realizuje oszczędności poprzez przeniesienie zakupów i produkcji do krajów o niskich wynagrodzeniach. Firmy zaczynają zauważać, że rosnące koszty łańcucha dostaw i logistyki mogą częściowo zneutralizować pozytywny wpływ niższych kosztów wynagrodzeń.

Dostawcy w branży motoryzacyjnej nie koncentrują się na czterech powyższych obszarach, uznając je za trudniejsze do kontroli niż tradycyjne kategorie kosztów, co według Capgemini jest błędnym podejściem.

W badaniu przedstawione są zalecenia mające na celu poprawę zarządzania kosztami. Ocenione są również czynniki kosztowe w każdej z czterech kategorii, przeanalizowane pod względem ich kosztu, wpływu i możliwości kształtowania. Najważniejsze czynniki kosztowe to te, na które można mieć wewnętrznie duży wpływ, i jednocześnie mają znaczne przełożenie na koszty (efekt).

Z naszego badania wynika, że relacja efekt a możliwość kształtowania kosztów powinna być zawsze podstawą skutecznych środków cięcia kosztów - mówi Kai-Olaf Dammenhain, szef Automotive SAP Practice, Central Europe, Capgemini - To raczej czynniki kosztowe, a nie rodzaj kosztów, powinny być punktem wyjścia dla wszelkich inicjatyw zarządzania nimi.

Badanie zostało przeprowadzone przez Capgemini Automotive Center of Excellence w Stuttgarcie i polegało na rozmowach z kierownictwem ponad 20 wiodących dostawców rynku samochodowego z całego świata.