Badania przesiewowe nauczycieli - na czym polegają i opinia ekspertów

Nauczyciele będą testowani na obecność koronawirusa badaniami przesiewowymi czyli pulowymi. Czym one jednak są i jakie zastrzeżenia mają specjaliści?


Niestety, to co dzieje się w waszym (i nie tylko) kraju pod względem procesu szczepień, można swobodnie nazwać rozpaczliwym chaosem. Szczepionek jest obecnie za mało, a jednocześnie rząd ogłasza, że część zamówień odwołano ponieważ zamówiono więcej dawek, niż potrzeba. Trwają zapisy na szczepienia seniorów powyżej osiemdziesięciu i siedemdziesięciu lat (jak zapisać seniora na szczepienie możesz dowiedzieć się tutaj), ale miejsc tymczasowo nie ma (na jeden punkt szczepień przydzielono zaledwie 30 dawek na tydzień). Jednocześnie, poinformowano o rozpoczęciu od przyszłego tygodnia szczepień przesiewowych wśród nauczycieli. Napływają wiadomości o wadliwości testów na Covid-19 – wprowadzone zostaną badania przesiewowe dla nauczycieli, słusznie w tym wypadku kwestionowane przez ekspertów.

Badania przesiewowe nauczycieli, korornawirus, badania przesiewowe, badanie pulowe, testy grupowe na koronawirusa, SARS_CoV-2, polska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, KRDL,

Badanie przesiewowe – co to jest?

Badanie przesiewowe to inaczej badanie pulowe lub testowanie grupowe. Cały proces polega na tym, że pobiera się próbki od grupy osób, umieszcza się je w jednej próbce i testuje (w tym wypadku na obecność koronawirusa). W przypadku, gdy wynik będzie pozytywny i SARS-CoV-2 zostanie wykryty, próbka każdej z osób biorących udział w danym teście zostanie odrębnie przebadana. Jeśli jednak wynik będzie ujemny, oznacza to, iż żadna z np. 10 testowanych w ten sposób osób nie jest zarażona. Dzięki temu, zamiast dziesięciu odrębnych testów - wykonano jeden, oszczędzając zarówno czas, jak i fundusze.

Nauczyciele i badania pulowe

Właśnie ogłoszono, że metodą tą badani będą nauczyciele klas I-III, które w przeciwieństwie do pozostałych roczników, odbywają obecnie naukę w trybie stacjonarnym. Z oczywistych względów, ta konkretna grupa zawodowa jest szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem i zachorowanie na Covid-19, a także dalsze przekazywanie wirusa. Stąd też nowy pomysł rządu, który choć trafny w założeniach, to w tym przypadku budzi liczne wątpliwości ze strony ekspertów.

Badania przesiewowe nauczycieli, korornawirus, badania przesiewowe, badanie pulowe, testy grupowe na koronawirusa, SARS_CoV-2, polska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, KRDL,

Badania przesiewowe na SARS-CoV-2 - sprzeciw ekspertów

Choć metoda ta jest znana i stosowana już od wielu lat, to w tym wypadku eksperci mają powtarzane zastrzeżenia, co do wiarygodności otrzymanych wyników. Bowiem, o ile takie kraje, jak Izrael, Indie, Niemcy i USA potwierdziły skuteczność testów przesiewowych w przypadku koronawirusa, to w Polsce mamy niedostateczne warunki to prowadzenia takich badań na szeroką skalę. W konsekwencji grozi to zakłamaniem wyników, co stanowi społeczne zagrożenie. Nie od dziś bowiem wiadomo, że wiarygodność przeprowadzanych w naszym kraju testów na obecność koronawirusa budzi liczne zastrzeżenia. Może więc warto skoncentrować się na poprawie tego procesu, zamiast na siłę wdrażać inny, który jest jeszcze trudniejszy oraz bardziej wymagający technicznie i warunkowo? Podobnego zdania są polscy eksperci, a wśród nich m.in. dr Paweł Grzesiowski, który swoje stanowisko na ten temat przedstawił już kilka miesięcy temu.

Tego rodzaju technika wymaga perfekcyjnej uwagi, staranności, a przede wszystkim znakomicie wykalibrowanych testów. Nie wyobrażam sobie, abyśmy dzisiaj, kiedy walczymy o wiarygodność normalnie wydawanych wyników, mogli wprowadzić tę metodę powszechnie. Są może takie laboratoria referencyjne, gdzie tego typu pulowanie materiału mogłoby mieć miejsce. Jeżeli stopień trudności badania genetycznego pojedynczego człowieka wynosi 10, to pulowana metoda wynosi 100. Muszą tego dokonać osoby, które mają największe doświadczenie w testowaniu i najbardziej w tej chwili wiarygodne laboratoria. - dr Paweł Grzesiowski

W odpowiedzi na decyzję powszechnego, przesiewowego badania nauczycieli młodszych klas, zdecydowane stanowisko zajęła także Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL). W oficjalnym piśmie dobitnie oświadczono, że w naszym kraju testy przesiewowe nie mają prawa bytu pod wieloma względami.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych stanowczo sprzeciwia się stosowaniu w medycznych laboratoriach diagnostycznych pulowania materiału przeznaczonego do badań laboratoryjnych w celu weryfikacji zakażeń SARS-CoV-2. W opinii KRDL istnieją poważne przeciwskazania do stosowania tej metody. KRDL zwraca uwagę, że zdaniem WHO pulowanie nie pozwala wykluczyć zakażenia SARS-CoV-2 u osób z tak uzyskanym wynikiem ujemnym RT-PCR.

Światowa Organizacja Zdrowia akceptuje pulowanie w diagnostyce osób objawowych lub z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym COVID-19 jedynie w przypadku drastycznych braków zasobów diagnostycznych do badań molekularnych (NAAT), a do ich uzupełnienia zaleca w pierwszej kolejności szybkie testy antygenowe (RAT).

W Polsce w przeciwieństwie do niektórych innych krajów brakuje regulacji ułatwiających masowe badania przesiewowe, w których pulowanie mogłoby być akceptowalną metodą (nie tylko dla SARS-CoV-2). Wobec powyższego w opinii KRDL stwierdzenie prawidłowości wyniku z badania pulowanego obciążone jest dużym ryzykiem błędu, przez co budzi wątpliwości merytoryczne i etyczne. - stanowisko KRDL w kwestii stosowania pulowania do weryfikacji zakażeń SARS-CoV-2

Wymienione wcześniej trudności w procesie szczepień nie są niestety jedyne, a każdego dnia słychać o nowych pomysłach dotyczących „ratowania” sytuacji. Tylko, że zamiast próbować opanować narastającą lawinę problemów, rząd zajmuje się dopisywaniem do kolejki szczepień prokuratorów i asesorów prokuratorskich oraz wprowadzaniem metod badawczych, na któr nie jesteśmy realnie przygotowani. Szkoda tylko, że te zawirowania mają wpływ na ludzkie zdrowie i życie.

https://www.pcworld.pl/news/Mobilne-punkty-infolinia-i-80-plus-zmiany-oraz-ulatwienia-w-szczepieniach,424777.html

Sprawdź też: