Bądź Polakiem, ale nie spamerem

MailMon

Bądź Polakiem, ale nie spamerem

Bądź Polakiem, ale nie spamerem
Program usuwa z serwera pocztowego POP wiadomości spełniające określone kryteria. Filtrowanie bazuje na treści maila, nadawcy, specyficznych wyrazów w treści czy typie/rozmiarze załącznika. Jeśli poczta spełnia określone kryteria zostanie usunięta z serwera. MailMon może działać jako ikona w zasobniku Windows lub usługa NT. Plik tekstowy pozwala monitorować pracę programu. Obługa SSL (995) oraz ORDB (RBL).

Pobierz plik

SpamAware

Bądź Polakiem, ale nie spamerem

Bądź Polakiem, ale nie spamerem
SpamAware jest wtyczką do Microsoft Outlook (z MS Office) i Outlook Express, która wychwytuje nadchodzący spam i albo oznacza podejrzane listy domyślnym znacznikiem {***SPAM***}, albo kieruje je do wskazanego folderu - domyślnie Wiadomości-śmieci. W opcjach programu można zdefiniować adresy należące do czarnej listy (zwłaszcza gdy dysponuje się listą adresów znajdującą się w Sieci) lub białej listy, a więc akceptowane w każdych okolicznościach. Każdy otrzymany list można też doraźnie zaklasyfikować za pomocą przycisku To Blacklist lub, jeśli program omyłkowo uznał go za spam, To Whitelist. Pasek narzędziowy SpamAware jest dostępny wśród innych pasków Outlooka.

Pobierz plik

Spam Bully for Outlook / Outlook Express

Bądź Polakiem, ale nie spamerem

Zaawansowany program antyspamowy integrujący się z programem pocztowym Microsoft Outlook (tworzony jest nowy dodatkowy pasek narzędzi). Do swojego działania aplikacja wykorzystuje zaawansowany zestaw filtrów zbudowanych na podstawie wzorów pochodzący z tysięcy niepożądanych wiadomości. Program potrafi się również "uczyć" na podstawie wysyłanych i odbieranych przez użytkownika wiadomości. Narzędzie umożliwia utworzenie listy przyjaznych adresów e-mail, od których wiadomości nie są nigdy blokowane, pozwala zablokować wybrane typy załączników oraz pocztę zawierającą określone słowa i pochodzącą z określonego kraju. Możliwe jest również tworzenie dokładnych statystyk i wykresów.

Pobierz plik dla Outlooka

Pobierz plik dla Outlook Expressa

SpamPal

Bądź Polakiem, ale nie spamerem

Bądź Polakiem, ale nie spamerem
Program pośredniczy pomiędzy twoim programem pocztowym, a kontem na serwerze, odsiewając po drodze niechciane wiadomości. Jeśli uzna wiadomość za spam, nada jej odpowiedni nagłówek. W ten sposób użytkownik może w kliencie pocztowym zdefiniować własny filtr, który wiadomości z takim nagłówkiem będzie umieszczał w oddzielnym folderze, automatycznie kasował, lub wykonywał inną operację, możliwą w ramach danego programu. Aplikacja obsługuje wiele kont POP3 i IMAP4 współpracuje z popularnymi klientami, jak Outlook, Outlook Express, czy Eudora. Dodatkowo aplikacja umożliwia tworzenie list zablokowanych i dozwolonych adresów e-mail.

Pobierz plik

SpamFighter

Bądź Polakiem, ale nie spamerem

Bądź Polakiem, ale nie spamerem
Narzędzie umożliwiające wyeliminowanie ze skrzynki odbiorczej spamu i innej uciążliwej oraz niechcianej poczty. Aplikacja opiera się na raportach przesyłanych przez ponad 450 tysięcy użytkowników z całego świata. Jeżeli kilku użytkowników uzna daną wiadomość jako spam, informacja ta zostanie automatycznie rozesłana do pozostałych aktywnych kopii SpamFighter, tak iż program automatycznie zablokuje daną wiadomość. Dzięki temu niechciana wiadomość w wielu przypadkach nawet nie dotrze do skrzynek użytkowników programu. Aplikacja współpracuje z Microsoft Outlook i Outlook Express.

Wersja PRO posiada zaawansowany filtr językowy, opcję przesuwania paska narzędziowego w Microsoft Outlook, nielimitowane listy zaufanych i zablokowanych nadawców, możliwość usunięcia ze stopki wysyłanych wiadomości informacji o programie, pomoc techniczną.

Pobierz plik

Więcej programów antyspamowych dostępnych jest w naszym serwisie Pliki w kategorii antyspam