Balanced Scorecard. Zarządzanie w oparciu o Kartę Wyników

5-6-7 września 2007 - Warszawa Jeśli zastanawiają się Państwo, jak stworzyć strategię zrozumiałą dla wszystkich pracowników, która pozwoli połączyć długookresowe cele firmy z krótkoterminowymi zadaniami do zrealizowania, zapraszamy do udziału w {{a:HTTP://www.figpolska.pl/prog_w/bsc.html}}seminarium{{/a}} organizowanym przez {{a:HTTP://www.figpolska.pl}}Francuski Instytut Gospodarki Polska{{/a}}. Podczas zajęć nauczą się Państwo, jak stworzyć system mierzalnych celów strategicznych w czterech perspektywach BSC, połączonych siecią zależności przyczynowo-skutkowych oraz jak powiązać system motywacyjny pracowników z wartościami mierników, za które są odpowiedzialni.

Ponadto dowiedzą się Państwo, jak rozwiązać konflikt interesów pomiędzy głównymi aktorami w przedsiębiorstwie oraz zdobyć ich poparcie dla wizji i kluczowych wyborów strategicznych. Wielu klientów Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska już odkryło korzyści z wdrożenia BSC, a znakomite wyniki finansowe osiągane przez te organizacje pozwoliły im zająć fotel lidera w swoich branżach. Państwo również mogą dołączyć do najlepszych!