Bank w komórce

Możliwość łatwego dysponowania środkami finansowymi, niezależnie od miejsca, w jakim przebywamy, często staje się czynnikiem decydującym o wyborze danego banku. Instytucje te przykładają więc coraz większą wagę do uatrakcyjniania swoich usług dostępnych poprzez telefon komórkowy.

Możliwość łatwego dysponowania środkami finansowymi, niezależnie od miejsca, w jakim przebywamy, często staje się czynnikiem decydującym o wyborze danego banku. Instytucje te przykładają więc coraz większą wagę do uatrakcyjniania swoich usług dostępnych poprzez telefon komórkowy.

Internetowy dostęp do konta bankowego poprzez WWW staje się standardową ofertą polskich banków. Wiele z nich zaczyna również dostrzegać potencjał tzw. mobile bankingu, udostępniając klientom nowe usługi poprzez SMS czy WAP.

Początkowo były oferowane jedynie pasywne usługi informacyjne, umożliwiające użytkownikom tylko wgląd do przeprowadzanych transakcji czy informujące (przez SMS) o zmianach salda na koncie. Teraz są one zastępowane i uzupełniane możliwością pełnego dostępu do konta przez telefon wraz z dokonywaniem dowolnych operacji, zwłaszcza przy użyciu usług WAP.

Banki najczęściej oferują zdalny dostęp do konta poprzez zintegrowaną platformę obejmującą Internet (WWW), telefonię stacjonarną i komórkową - SMS i WAP. Spośród działających w Polsce instytucji ponad 12 banków oferuje klientom dostęp do rachunków przez Internet (WWW), ok. 7 z nich zapewnia możliwość korzystania z dostępu przez WAP i tyle samo za pomocą usług SMS. Do końca tego roku liczba banków zapewniających internetowy dostęp do usług ma się podwoić.

Bank krótkich wiadomości

Na rozwój m-bankingu największy wpływ miało wprowadzenie na rynek standardu WAP. Banki oferowały pewien zakres moblinych usług jeszcze przed pojawieniem się tej technologii. Wykorzystując tradycyjne usługi SMS, można uzyskać dostęp do informacji o zgromadzonych na koncie środkach, a w niektórych bankach nawet dokonać aktywnych operacji. Najprostszą i jedną z najbardziej przydatnych usług dostępnych przez SMS jest informowanie o zmianie salda na koncie.

W ramach tzw. usług pasywnych klienci najczęściej mogą również poznać historię kilku ostatnich transakcji czy uzyskać informacje o kursach walut. Usługi te mogą być realizowane w dwóch wariantach. W pierwszym - klient każdorazowo wysyła odpowiednio sformatowane zapytanie o dane informacje do bramki SMS banku i niezwłocznie otrzymuje odpowiedź. W drugim natomiast - zamawia usługę na stałe, a informacje są wysyłane na telefon klienta, każdorazowo po konkretnym zdarzeniu (np. wypływie lub wpływie środków na konto).

Niektóre z banków wprowadziły możliwość dokonywania aktywnych operacji na rachunku poprzez wysyłanie odpowiednich komend SMS na podany przez bank numer. Usługi takie, oprócz dostępu do informacji o stanie rachunku, umożliwiają założenie lokaty i zlecenie przelewu na jeden z predefiniowanych wcześniej rachunków czy zmianę kodu PIN. Zakres tych usług jest jednak ograniczony w stosunku do możliwości wykorzystania kanału WAP.

Jak SMS-ować swoimi pieniędzmi?

Token

Niewielkie urządzenie wielkości miniaturowego kalkulatora generuje kody niezbędne do autoryzacji dyspozycji użytkownika. Token działa na zasadzie "pytań i odpowiedzi". Logując się do systemu internetowego banku, na ekranie pojawia się ciąg znaków (pytanie), które należy wpisać do tokena. Urządzenie to, posługując się odpowiednimi algorytmami, tworzy właściwy kod, będący "odpowiedzią" na zadane pytanie. Wpisanie "odpowiedzi" do systemu internetowego umożliwi autoryzację transakcji. Niektóre banki wymagają użycia go przy każdej transakcji, inne jedynie przy logowaniu do systemu (PKO BP).

Usługa jest dostępna wszystkim posiadaczom komórkowych. Wystarczy aktywować ją w centrum obsługi klienta danego banku. Czasami jest ona aktywowana automatycznie przy podpisywaniu umowy. Bank podaje użytkownikowi numer, pod który należy wysyłać komunikaty, często także hasło zabezpieczające poufność informacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa klient deklaruje konkretny numer telefonu, z jakiego będzie wysyłał zlecenia lub zapytania do systemu bankowego. Dostęp do jakichkolwiek operacji nie będzie zatem możliwy z innych numerów.

Przykładowo, klient mBanku, chcący uzyskać informacje o zgromadzonych na koncie środkach, powinien wysłać komunikat SMS o treści: 1#numer klienta#hasło pod numer 601 362 265. Po otrzymaniu zapytania, system mBanku sprawdzi zgodność 8-cyfrowego numeru klienta z 6-cyfrowym hasłem (ustalonym przy podpisywaniu umowy) oraz numerem telefonicznym, z którego nadeszła wiadomość. W razie pozytywnej weryfikacji użytkownik niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną z wymaganymi informacjami.

Banki oferujące możliwość dokonywania operacji przez WAP

Banki oferujące możliwość dokonywania operacji przez WAP

Klienci Pekao SA, korzystający z dostępu do konta przez SMS (w ramach usługi Teleserwis), powinni wysłać wiadomość pod numer 601 365 365. Jeśli użytkownik chce złożyć polecenie przelewu, SMS musi mieć następującą postać:

numer funkcji#numer rozliczeniowy#numer rachunku# telekod#pozycja#kwota. (#Pozycja# - to cyfra od 1 do 8, oznaczająca odbiorcę z listy wcześniej zdefiniowanych adresatów przelewów, dostarczonej do jednostki banku.)

Przykładowo:

1231#87263276#11298343#2557#3#450 - oznacza zlecenie przelewu na 450 zł, dla odbiorcy nr 3 z listy predefiniowanej przez użytkownika.

Długie ciągi znaków sprawiają, że SMS-owe kody trudno zapamiętać. Przydatne więc może się okazać zapisanie w pamięci telefonu kilku najczęściej używanych poleceń. Należy jednak pamiętać, że w kodzie podajemy również hasło lub swój PIN, a to może stanowić pewne niebezpieczeństwo w przypadku utraty telefonu. Warto może zapisać ciąg bez fragmentu z numerem PIN i przed wysłaniem taką wiadomość każdorazowo uzupełniać odpowiednim numerem.

Na WAP na Bank

Wireless Application Protocol oferuje znacznie szersze możliwości w zakresie zdalnego zarządzania własnym rachunkiem bankowym. Obecnie 5 polskich banków udostępnia także ten kanał komunikacji z klientami. Należą do nich: Bank Zachodni WBK, mBank, Inteligo, Bank Przemysłowo-Handlowy oraz PKO BP.

Aby korzystać z bezprzewodowego dostępu do konta, należy wykupić stosowną usługę (w większości przypadków jest ona zintegrowana z internetową ofertą banku) i mieć telefon komórkowy obsługujący standard WAP 1.1. Dzięki WAP w większości przypadków zyskujemy funkcjonalność zbliżoną do usług oferowanych przez WWW. Ograniczenia najczęściej wiążą się z możliwością dokonywania jedynie przelewów na zdefiniowany wcześniej rachunek (wyjątek BZ WBK, PKO BP) czy z brakiem możliwości likwidacji i zakładania lokat (patrz tabelka).

Co, gdzie, jak

PKO BP - konfiguracja WAP przypisana twojej sieci. Połącz się z serwisemhttp://wap.e.pkobp.pl. Wybierz opcje: "wejdź", a następnie e-WAP. Wprowadź 9-cyfrowy identyfikator i hasło (ten sam, co do WWW). Wybierz menu "Do tokena". Wprowadź do tego urządzenia (dostarczanego przez bank) podany 6-znakowy ciąg. Wygenerowaną przez token "odpowiedź" wpisz do telefonu w opcji "Z tokena". Po zalogowaniu się, masz dostęp do stanu salda, przelewów, przelewów predefiniowanych oraz informacji o kursach walut.

mBank - bank jako jeden z nielicznych ma własną bramkę WAP z szyfrowaniem WTLS (patrz ramka). Dostęp do usługi jest zabezpieczony hasłem, ustalonym z centrum obsługi klienta podczas zakładania konta w banku. Po zalogowaniu się w serwisiehttp://wap.mbank.com.pl, klienci mają dostęp do salda rachunku, historii operacji na koncie, zlecenia predefiniowanych przelewów, zarządzania kanałami dostępu do usług bankowych (WWW, WAP, telefoniczna mLinia), możliwość zmiany hasła dostępu do usług WAP.