Banki coraz bardziej optymistyczne

Obliczany przez Pentor wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w styczniu 2004 r. do 25,1 punktu czyli o 2,9 punktu w porównaniu z grudniem 2003 r.

Pengab wzrósł w styczniu br. o 15 punktów w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku. Zdaniem 47% ankietowanych przedstawicieli banków, w styczniu nastąpiła ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej, a zdaniem 6% pogorszyła się.

Ponad połowa respondentów oczekuje poprawy sytuacji w całym 2004 roku, 29,5% uważa, że będzie to rok podobny do poprzedniego, a 19% - że gorszy.

Najwięcej obaw w tym roku przedstawiciele sektora bankowego wiążą z zapewnieniem warunków uczciwej konkurencji po przystąpieniu Polski do UE (35,5% wskazań), absorbcją środków unijnych (16%) oraz zredukowaniem kosztów w ich bankach (13%).

Ponad jedna czwarta ankietowanych uważa, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku wyniesie 5%, zaś inflacja zdaniem większości respondentów osiągnie 2,42%.


Zobacz również