Banki coraz lepiej

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab w listopadzie br. nadal wykazywał tendencję wzrostową, osiągając wartość 28,2 punktu.

Opracowywany przez Pentor agregowany wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych od września 2003, czyli już trzeci miesiąc z rzędu, osiąga wartości wyższe niż w analogicznych miesiącach rok wcześniej. „Na podstawie tej wyraźnej i, poczynając od lutego tego roku, trwałej poprawy, można przewidywać utrzymanie wzrostowego trendu w rozwoju gospodarki w pierwszym kwartale 2004 roku, gdyż Pengab jest trendem prekursywnym dla koniunktury ogólnogospodarczej” – czytamy w komunikacie Pentoru.

Na poprawę wskaźnika Pengab złożyły się w opinii przedstawicieli banków korzystne zmiany na rynku depozytów złotowych i dewizowych.

W listopadzie 2003 roku wzrosła liczba kredytów o wartości powyżej 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom (w 31% placówek nastąpił wzrost, a w 11% - spadek liczby takich kredytów). Na koniec 2003 roku wzrost liczby takich kredytów przewiduje 39% kierowników banków, a spadek 4%. Przewidywana jest również poprawa koniunktury w obszarze wzrostu popytu na dobra konsumpcyjne, definiowanego sytuacją na rynku kredytów konsumenckich – wskaźnik netto wzrósł w listopadzie o 6 punktów wobec września br., do 41 punktów.


Zobacz również