Banki mniej optymistyczne i bardziej prounijne

Obliczany przez instytut Pentor wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w maju br. o 8,5 punktu, a znakomita większość polskich bankowców czeka z nadzieją na akcesję do Unii Europejskiej.

W maju br. Pengab osiągnął wartość 13 punktów, wobec 21,5 punktu w kwietniu 2003 (co było rezultatem najlepszym od sierpnia 2002 r.). Jak podał Pentor tak zły wynik spowodowany został przede wszystkim zmniejszeniem zainteresowania depozytami i kredytami. Zdaniem większości ankietowanych przedstawicieli banków zainteresowanie lokatami terminowymi na rachunkach złotowych i walutowych będzie spadało nadal.

Inflacja na koniec roku - podobnie jak miesiąc temu - szacowana jest przez badanych na 2,46%, natomiast dolar ma kosztować 4,03 zł. (o 9 gr. mniej niż w prognozie kwietniowej).

Pentor przeprowadził również wśród średniej kadry kierowniczej banków sondaż na temat poparcia dla akcesji do Unii Europejskiej. Aż 86% ankietowanych ma pozytywną opinię o celach i działalności UE. A gdyby referendum akcesyjne odbyło się teraz, za przystąpieniem do Unii zagłosowałoby 90,5% polskich bankowców.

82,5% respondentów dobrze ocenia przygotowanie działających w Polsce banków do wstąpienia do Unii, a według 70,5% po akcesji polskie placówki będą w stanie konkurować z zagranicznymi.

Na przystąpieniu Polski do UE ma zyskać przede wszystkim rynek usług bankowych w Polsce (70% ankietowanych) i podmioty gospodarcze, korzystające z usług bankowych (62%). A zdaniem 43,5% badanych szansę na rozwój w strukturach unijnych mają polskie banki spółdzielcze.


Zobacz również