Banki się skonsolidują

Nastąpi dalsza konsolidacja w polskim sektorze bankowym.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej dalsze ruchy konsolidacyjne na rynku bankowym wydają się być nieuniknione. Wynika tak z sondażu przeprowadzonego wśród szefów banków przez Pentor. Zdaniem niemal połowy ankietowanych, liczba banków działających w naszym kraju jest odpowiednia, zaś 44,5% uważa, że banków jest za dużo i zaledwie 6% uważa, że jest ich zbyt mało.

Większość uczestników sondażu (62,5%) opowiedziała się za dalszą konsolidacją banków. Przeciwnych konsolidacji było 37,5%, i są to najczęściej przedstawiciele banków spółdzielczych (42%) i banków z przewagą kapitału zagranicznego (40%).