Banki zmienią fundamenty

Banki na całym świecie przygotowują się do wymiany podstawowych systemów bankowych - wynika z badania SAP i Accenture.

Accenture i SAP oraz stowarzyszenie European Financial Management and Marketing Association (EFMA) współfinansowały dwa równolegle przeprowadzane na świecie badania systemów bankowości operacyjnej w okresie od marca do lipca 2005. Podstawowy system działalności bankowej zdefiniowano jako połączenie wszystkich komponentów IT pozwalających bankom na zarządzanie podstawowymi produktami i usługami finansowymi, włącznie z danymi klientów, kontami depozytowymi, kredytami, kredytami hipotecznymi, transakcjami płatniczymi i kartami kredytowymi.

Według pierwszego badania, banki na całym świecie są coraz bardziej niezadowolone ze swoich dezaktualizujących się podstawowych systemów działalności bankowej. 70% przebadanych pracowników szczebla kierowniczego banków uważa brak elastyczności za najważniejszy powód utrudniający odniesienie sukcesu przez ich podstawowe systemy działalności bankowej. Blisko połowa podała wysokie koszty utrzymania oraz brak integracji systemów jako powód ograniczający możliwość zachowania pozycji konkurencyjnej. 30% ankietowanych banków w Europie, ponad 35% w krajach Azji i Pacyfiku i przeszło 20% w Ameryce Północnej planuje w związku z tym w ciągu najbliższych pięciu lat zmianę podstawowego systemu działalności bankowej.

SAP i Accenture sponsorowały także ankietę "Redefining Core Banking". Jej celem była analiza obecnego statusu, wpływu i planów zmian w zakresie podstawowych systemów działalności bankowej. W badaniu wzięło udział prawie 1 500 przedstawicieli sektora bankowego z całego świata, w tym pracownicy 43 z grupy 100 czołowych banków.

W ramach ankiety pracownicy poszczególnych oddziałów określili codzienne problemy, przed którymi stają, pracując z dotychczasowymi, podstawowymi systemami działalności bankowej mającymi wpływ na ich kontakty z klientami.

@ Pracownicy oddziałów spędzają prawie 40% czasu pracy na działaniach wewnętrznych dotyczących klientów, a nie na ich bezpośredniej obsłudze (w krajach Azji i Pacyfiku nawet 48% czasu pracy, w północnoamerykańskich i europejskich bankach odpowiednio: 36% i 34 %).

@ Czas odpowiedzi (38%) i integracja aplikacji (38 %) to według badanych najważniejsze obszary wymagające optymalizacji. Czas odpowiedzi budził szczególne obawy w Europie (50%), a integracja aplikacji w regionie Azji i Pacyfiku (41 %) oraz w Ameryce Północnej (38%).

@ 50% pracowników oddziałów przyznało, że częste i niepożądane opóźnienia były najbardziej powszechnymi problemami w zakresie przetwarzania.

Z kolei zdaniem pracowników szczebla kierowniczego główne powody braku elastyczności systemów to fakt, iż są przestarzałe, oparte na niewłaściwej technologii (z punktu widzenia rozwoju) oraz przez długi czas dostosowywane do potrzeb klientów, przez co stały się trudne do modyfikacji i drogie w utrzymaniu.

Menedżerowie biznesowi i odpowiedzialni za IT mieli różne oczekiwania w zakresie korzyści, jakie podstawowy system działalności bankowej powinien dać bankowi. 39% kierownictwa biznesowego chciało systemu skoncentrowanego na innowacjach produktów, podczas gdy respondenci odpowiedzialni za IT oczekiwali raczej systemu gwarantującego redukcję kosztów (40%).

Prawie połowa ankietowanych pracowników szczebla kierowniczego wymieniała koszty jako główny problem podstawowych systemów działalności bankowej. Badanie wykazało, że banki wydają na nie połowę budżetów IT. Istotną część pochłaniają prace rozwojowe mające na celu dodanie nowej funkcjonalności produktu lub funkcji systemu.

Chociaż respondenci udzielili wielu odpowiedzi na temat docelowej architektury systemu, jedynie kilku dysponuje technologicznymi mapami wdrożenia. Natomiast większość przebadanych banków wie, jak chcą wprowadzić wybrane przez siebie podstawowe systemy działalności bankowej. 49% kierownictwa IT i 50% kadry kierowniczej odpowiadającej za biznes chce przejścia na systemy docelowe według linii produktów; drugim wyborem jest przejście według obszarów funkcjonalnych (odpowiednio 28% i 29%).


Zobacz również