Bankierzy w depresji

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w grudniu br. już po raz czwarty z rzędu.

Wskaźnik podawany jest przez instytut badawczy Pentor, na podstawie sondażu przeprowadzanego w 200 placówkach bankowych. W grudniu br. dwa najważniejsze wskaźniki - Pengab i WOKKB obniżyły swoją wartość. Pengab spadł nieznacznie - z 12,4 do 12,1. Wskaźnik ogólnego klimatu bankowego zmalał z 27,6 do 23 punktów. Jest to najgorszy wynik w tym roku.

Wskaźnik Pengab informuje głównie o sytuacji na rynkach depozytowo - kredytowych złotowych i walutowych, a WOKKB o wynikach ekonomicznych banków.