Bankom grozi niższa rentowność

Banki stanęły przed problemem znaczącego kurczenia się lukratywnego rynku realizacji płatności, może to prowadzić do ogólnego zmniejszenia ich rentowności - wynika z najnowszego raportu The Boston Consulting Group.

Raport "Przygotowanie do ostatecznej rozgrywki - płatności globalne 2004" przewiduje obniżenie rentowności realizacji płatności w wielu bankach. Wprawdzie do roku 2011 w całej branży bankowej ma nastąpić wzrost przychodów z tytułu płatności globalnych - do kwoty 390 mld USD, czyli o jedną trzecią więcej niż dziesięć lat wcześniej, jednak z powodu zmian w zwyczajach klientów, bardziej surowych przepisów i rosnącej konkurencji ze strony instytucji spoza sektora bankowego, bankom grozi znacząca erozja marż zysku.

"Zazwyczaj około jednej trzeciej przychodów banków oraz znaczna część ich zysku oparta jest na realizacji płatności. Jeśli to źródło przychodów, mające kluczowe znaczenie, będzie podlegać erozji, wpłynie to bardzo znacząco na ogólną rentowność wielu banków. Placówki, które nie poradzą sobie z płatnościami i nie poczynią koniecznych inwestycji, zaczną tracić produkty kredytowe i depozytowe, obecnie wspierane przez płatności" - powiedział Nick Viner, partner i dyrektor The Boston Consulting Group.

Dla banków stwarza to podwójne zagrożenie. Mogą zostać wypchnięte z rynku płatności oraz ryzykują, że ucierpi ich zasadnicza działalność, ponieważ powodzenie działań depozytowo - kredytowych jest bezpośrednio powiązane z realizacją płatności.

Na największe ryzyko narażone są małe, lokalne banki, które nie będą mogły sobie pozwolić na poważne inwestycje.

Według BCG, przychody z tytułu płatności krajowych zmaleją z 1,16 USD za transakcję w 2001 roku do 0,86 USD do 2011 roku - co w ujęciu realnym oznacza spadek o 5% rocznie. W płatnościach zagranicznych przychody za transakcję zmniejszą się w tym samym czasie o połowę, z 12 do 5,2 USD.

Głównym katalizatorem będą klienci korporacyjni banków, którzy stają się coraz bardziej wymagający i chcą kontrolować swoje płatności, co stanowi dla banków ogromną presję.

Z raportu BCG wynika, że w najbliższych pięciu latach banki będą musiały zainwestować w systemy realizacji płatności średnio od 80 do 120 mln USD. Biorąc pod uwagę jedynie 75 największych banków w Europie, łączna kwota inwestycji w tym czasie wyniosła by 6 do 9 mld USD.