Bardziej przejrzyste fuzje w UE

Komisja Europejska przedstawiła raport dotyczący polityki unijnej w zakresie konkurencyjności w 2004 roku.

Komisja wydała m.in. 3 decyzje dotyczące zakazu wykorzystywania dominacji rynkowej, m.in. w sprawie Microsoftu, nakładając na koncern 497 mln euro kary i obligując firmę do udostępnienia informacji umożliwiających interoperacyjność oprogramowania oraz wersji systemu bez odtwarzacza plików multimedialnych.

Komisja wydała 6 decyzji antykartelowych, nakładając kary o łącznej wartości 390 mln euro. W ub. roku otwarto ogółem 158 spraw kartelowych i monopolowych, zamknięto 391.

1 maja ub. roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące fuzji, poluźniające nieco wymogi względem firm. Mają one ponadto, w intencji prawodawców, zawierać lepsze narzędzia diagnostyczne, pozwalające ustalić czy ewentualne fuzje są szkodliwe dla gospodarki europejskiej. Wprowadzono także przewodnik fuzji horyzontalnych, przydając im przejrzystości. Liczba odnotowanych fuzji wyniosła 249, więcej niż w 2003 (212), ale nadal znacznie poniżej rekordowego roku 2000 (wówczas zarejestrowano 345 fuzji).


Zobacz również