Bardzo zadowoleni z Unii

Dla 60% Polaków członkowstwo naszego kraju w Unii Europejskiej jest czymś dobrym - wynika z przeprowadzonego w styczniu br. sondażu TNS OBOP.

W grudniu 2004 zadowolonych z naszego unijnego członkowstwa było o 4 punkty proc. mniej respondentów. W styczniu br. odsetek osób negatywnie oceniających akcesję zmniejszył się do 9% z 12%. 26% uważa, że przynależność do Unii nie ma ani pozytywnego ani negatywnego wpływu na Polskę, 5% w ogóle nie potrafiła się wypowiedzieć na ten temat.

87% respondentów uważa, że większość artykułów codziennego użytku podrożała po akcesji, według 43% wzrost cen był duży, a według 44% jedynie niewielki. Co dziesiąty badany nie zauważył żadnych zmian.

Życie 77% ankietowanych nie zmieniło się po rozszerzeniu UE, 12% dostrzega zmiany na gorsze, a 9% na lepsze.

Według 35% respondentów, po przystąpieniu Polski do UE sytuacja kraju uległa poprawie, a według 13% - pogorszeniu. 44% uważa, że się nie zmieniła.

Zdaniem 54% ankietowanych nasze członkowstwo w Unii wpłynęło pozytywnie na pozycję Polski w świecie.


Zobacz również