Baza dla małych i dużych

Microsoft SQL Server 2005 to pierwsza od pięciu lat nowa wersja serwera relacyjnej bazy danych, wprowadzona właśnie przez koncern z Redmond.

Nowa wersja, która ma bezpośrednio konkurować z produktami bazodanowymi takich firm, jak Oracle i IBM, zawiera bardzo dużo nowości i udoskonaleń. Istotnym modyfikacjom poddano administrowanie bazą, programowanie i funkcje Business Inteligence, wprowadzono m.in. rozbudowane raportowanie. Nowy SQL Server zawiera znacznie lepsze mechanizmy kontroli dostępu oraz nadawania uprawnień. Nawet domyślna instalacja ma zapewniać przyzwoity poziom bezpieczeństwa (np. domyślnie jest szyfrowana komunikacja z bazą). Zwiększono wydajność - przeniesienie aplikacji z SQL Server 2000 do nowej wersji może skrócić czas realizacji zapytań nawet o 70-80 procent. Praktycznie trudno znaleźć element, którego nie zmieniono. Oprócz serwera bazy danych, Microsoft wprowadził równocześnie jeszcze Visual Studio 2005 i BizTalk Server 2006, ściśle zintegrowane z nowym serwerem bazy danych i tworzące platformę do budowy systemów informatycznych.

Cztery wersje

SQL Server 2005 to nie tylko silnik bazy danych, ale również zbiór rozmaitych usług, m.in. Integration Services (integruje dane z różnych aplikacji Microsoftu), Analysis Services (usługi analityczne hurtowni danych), Replication Services (replikacja) i Notifications Services, dostępne w zależności od wersji. Microsoft przygotował cztery wersje, znacznie różniące się możliwościami: Express, Workgroups, Standard i Enterprise (dokładne porównanie zajdziesz

na stronie http://www.microsoft.com/poland/sql/prodinfo/compare/default.mspx). Nowy SQL Server jest częścią Windows Server System - rodziny produktów serwerowych, w której skład wchodzą m.in. Windows Server 2003, SharePoint Portal Server i BizTalk Server.

Poprawiony SQL

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie programowania procedur przechowywanych, typów i funkcji w .NET. Poprzednia wersja serwera bazy danych umożliwiała realizację tego zadania tylko w T-SQL, który nie najlepiej się do tego nadawał. Teraz kod .NET jest osadzany w zapytaniach SQL. Zmiany objęły również T-SQL, który obsługuje teraz standard SQL-99, wyrażenia SQL-99 OLAP Extension czy Common Table Expression (aliasy skracające złożone zapytania SQL). Wprowadzono opcję tworzenia zapytań rekurencyjnych, czyli wykonywanych na tabeli z tzw. self-join. Dodano operator PIVOT, zamieniający zbiór wierszy na kolumny, oraz operator UNPIVOT, wykonujący odwrotną czynność.

Administracja bez blokad

Wszystkie narzędzia do zarządzania komponentami SQL Server 2005 zebrano w konsoli SQL Server Management Studio. Microsoft wprowadził nowy model API do programowego zarządzania SQL. Poprawiono działanie interfejsu - po uruchomieniu kreatora można wykonywać inne czynności (w SQL Server 2000 w tym czasie interfejs był zablokowany). Czynności administracyjne praktycznie nie wymagają ponownego uruchamiania SQL Server 2005, nawet podczas odtwarzania danych po awarii czy modyfikacji indeksów. Rozszerzono możliwości zarządzania w trybie tekstowym, a wiersz poleceń OnSql został zastąpiony przez SqlCmd.

Raporty

Zwykli użytkownicy mogą korzystać we wszystkich wersjach SQL Server 2005 z narzędzi raportujących, czyli funkcji przeglądania raportów oraz sporządzania wykresów (możliwości podobne do oferowanych przez Excel). Do projektowania raportów służy Visual Studio 2005, w którym definiuje się układ elementów czy widoki macierzowe. W raportach można stosować parametry. Po stronie klienta do edycji i tworzenia raportów służy Report Builder, którego interfejs przypomina aplikacje z pakietu Office. Umożliwia formatowanie raportów, tworzenie nowych pól i obliczeń, drukowanie oraz eksport danych, m.in. do formatu arkuszy Excela (XLS). Obsługuje formaty HTML i PDF, raport zapiszesz również w formacie CSV.

Dla biznesu

W podejmowaniu decyzji w firmach pomogą, oprócz narzędzi do raportowania, inne narzędzia hurtowni danych, zebrane w grupie Analysis Services: Data Mining oraz OLAP (On-Line Analitycal Processing). Pierwsze umożliwiają analizę danych, mającą na celu wykrycie zależności między nimi oraz powtarzających się wzorców. Drugie pozwalają na wielowymiarowe przeglądanie danych, umożliwiające badanie trendów i analizę statystyczną.

Baza za darmo

Microsoft udostępnił również bezpłatną wersję - Express - SQL Server 2005 (podobnie jak Visual Studio 2005). Ma ona pewne ograniczenia funkcjonalne, ale bez podobnego spadku wydajności, jak w MSDE (poprzednia bezpłatna wersja bazy danych). W wersji Express ograniczono rozmiar pojedynczej bazy danych do 4 GB, wykorzystuje ona tylko jeden fizyczny procesor i maksymalnie 1 GB na wewnętrzne obliczenia. Obsługuje T-SQL, .NET i XML, integruje się z VS.NET. Nie zawiera narzędzi do wyszukiwanie pełnotekstowego, usług raportujących, usług analitycznych oraz ma pewne ograniczenia w replikacji. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania SQL Server 2005 znajdziesz na stronie http://www.microsoft.com/poland/sql/howtobuy/default.mspx


Zobacz również