Będą kwartalne wzrosty PKB w Eurolandzie

Komisja Europejska przedstawiła prognozy dotyczące wzrostu PKB w strefie euro - na trzeci i czwarty kwartał oraz na cały br. Przewidywane są wzrosty, podczas gdy według wstępnych danych za II kw., wielkość PKB w Eurolandzie obniżyła się o 0,1%.

Według najnowszych prognoz wzrost PKB wyniesie 0 do 0,4% w III kw. i 0,2 do 0,6% w IV kw. br. Oznacza to, że prognoza dla III kw. nie ulega zmianie, podczas gdy prognoza na ostatni kwartał br. zakłada szybszy wzrost PKB, szczególnie w związku z poprawą zaufania w handlu detalicznym w strefie euro, jak i w efekcie czynników zewnętrznych - np. poprawą notowań amerykańskiego Wskaźnika Menedżerów ds. Zamówień, przygotowywanego pod kątem sektora wytwórczego.

Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w strefie euro w całym roku, do 0,5% (z 0,7% w lipcu br.). Jednocześnie według ostrożnych szacunków, całkowity deficyt państw Eurolandu może przekroczyć 3% PKB. W II kw. PKB krajów strefy euro obniżyło się o 0,1% (dla całej 15-tki pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału). Średni wzrost kwartalny PKB w latach 90. w strefie euro wynosił 0,5%; trafność opracowywanych prognoz wynosi 76% dla pierwszego kwartału i 68% dla kolejnych.

Dla porównania, w stosunku do poprzedniego kwartału PKB USA wzrósł w II kwartale br. o 0,8%, a w Japonii - o 0,6%.