Będą pobierać odciski palców od właścicieli komórek

Władze Meksyku ustanowiły nowe prawo, które umożliwi przeprowadzenie rejestracji wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, włączając w to pobieranie od nich odcisków palców. Ma to pomóc w identyfikacji przestępców, którzy zajmują się wymuszeniami oraz porywaczy negocjujących okup przez telefon.

Ustawa została uchwalona w poniedziałek i wejdzie w życie już w kwietniu. Wedle nowego prawa operatorzy telefonii komórkowej mają rok na stworzenie kompletnej bazy danych swoich klientów, włącznie z ich odciskami palców. W Meksyku w ciągu jednego roku dochodzi do setek porwań dla okupu. W państwie istnieje około 700 grup przestępczych. Wielu przywódców gangów jest osadzonych w więzieniach, ale wciąż kierują działaniami podwładnych za pomocą telefonów komórkowych. Większość z 80 milionów komórek w Meksyku to aparaty na kartę, które mogą być kupione w sklepie bez jakiejkolwiek identyfikacji klienta.

Nowe prawo przewiduje także, że operatorzy będą musieli przechowywać zapisy połączeń, wiadomości głosowe oraz SMS'y wszystkich klientów sieci przez okres jednego roku. Informacje te zostaną udostępnione w uzasadnionych przypadkach, za zgodą sądu. Użytkownicy będą musieli też natychmiastowo zgłaszać kradzież lub zagubienie telefonu.