Będą zarabiać na BPM

Wdrożenia oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), integracja procesów biznesowych i nadzór nad infrastrukturą SOA mają w 2008 roku należeć do obszarów najbardziej intratnych dla firm integracyjnych i doradczych.

Badanie BEA Partner Outlook Survey zostało przeprowadzone w listopadzie 2007 r. wśród 134 partnerów firmy BEA z 26 krajów (europejskich oraz RPA i ZEA). Dla ponad jednej trzeciej (36%) badanych firm z branży doradczej i dystrybucyjnej wdrożenia oprogramowania BPM u klientów korporacyjnych będą źródłem większości przychodów. Dwa dalsze obszary, które mają przynosić największe przychody to integracja procesów biznesowych (wymieniana przez 20% respondentów) oraz nadzór nad infrastrukturą SOA (13% wskazań). W opinii jednej trzeciej ankietowanych "informatyczne i biznesowe bariery organizacyjne" związane z architekturą SOA są największym problemem, z jakim obecnie borykają się ich klienci. Rozwiązania do zarządzania portalami mają generować największe przychody (25%) wśród klientów z dużych i średnich firm. 89% respondentów twierdzi, że ich klienci już rozpoczęli proces wdrożenia architektury SOA we wszystkich filiach firmy lub instytucji, bądź są w trakcie pilotażowego wdrożenia.

32% respondentów przewiduje, że w 2008 roku największa część przychodów pochodzić będzie z europejskiego rynku usług finansowych, sektora usług telekomunikacyjnych, sektora publicznego (po 25%) i sektor usług użyteczności publicznej (9%). Popyt na rozwiązania informatyczne w sektorze usług finansowych wynika z potrzeby budowy organizacji zorientowanej na usługi i nastawieniem firm na organiczny wzrost, redukcję kosztów operacyjnych oraz zgodność z przepisami prawa i uwzględnienie ryzyka biznesowego.