Będzie bezpieczniej

Webroot Software i Anonymizer.com zawierają przymierze, mające udostępniać użytkownikom Internetu program, zapewniający bezpieczeństwo i ochronę prywatności.

Webroot Software (www.webroot.com) - firma tworząca oprogramowanie służące do zachowania prywatności i bezpieczeństwa w Internecie – poinformowała o zawarciu marketingowego porozumienia z Anonymizer.com, czołowym dostawcą prywatnych usług dla użytkowników Internetu. Dzięki umowie Webroot Software będzie sprzedawać swój popularny program Window WasherTM na stronie WWW Anonymizera (www.anonymizer.com).

Sztandarowy produkt Webroot - Window Washer - to program zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom Internetu, a także dbający o wolne miejsce na dysku twardym. Window Washer oczyszcza Windows z pozostałości po serfowaniu: pamięć podręczną przeglądarki, cookies i archiwum, a także listę dokumentów Windows, katalogi tymczasowe i kosz.