Będzie e-podpis?

Posłowie zakończyli prace nad ustawą o podpisie elektronicznym. Dalej nie wiadomo jednak, kiedy wejdzie ona w życie.

Posłowie zakończyli wczoraj prace nad ustawą o podpisie elektronicznym. Teraz zajmą się nią członkowie Komisji Transportu i Łączności - jeżeli tekst ustawy zostanie przez nich zaakceptowany, trafi ona do drugiego czytania w Sejmie. Prace nad nią i tak są już poważnie opóźnione - wcześniej zakładano, że ustawa o podpisie elektronicznym wejdzie w życie 1 lipca 2001 r. Zakończenie prac nad tekstem regulacji może oznaczać, że zostanie ona przyjęta jeszcze przez Sejm obecnej kadencji.

Posłowie ustalili, że za wprowadzenie e-podpisu odpowiedzialny będzie minister gospodarki. Jest to nowa koncepcja - wcześniej zakładano bowiem, że zajmie się tym minister spraw wewnętrznych i administracji.

Prace nad projektem trwały od połowy 1999 r. Zaakceptowana wczoraj ustawa określa warunki, w jakich podpis elektroniczny byłby traktowany równorzędnie pod względem skutków prawnych z podpisem tradycyjnym.


Zobacz również