Będzie tańszy e-podpis?

Wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan poinformował Polską Agencję Prasową, że nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym wymagałaby bardzo dużej liczby zmian. Z tego powodu zdecydowano się na nową ustawę, która ma udostępnić różne rodzaje e-podpisów.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki już wcześniej wspominali o nowych rodzajach e-podpisu. Zapowiadano wprowadzenie podpisu osób prawnych, oraz podpisu urzędowego. Oprócz nowych rodzajów podpisu, ustawa ma ułatwić korzystanie z tego rozwiązania. W projekcie ustawy ujęto następujące rodzaje e-podpisów:

- elektroniczny podpis zaawansowany, przy składaniu którego nie będzie konieczne korzystanie z bezpiecznego urządzenie do składania e-podpisu;

- podpis łączny, który nie będzie przypisany do określonej osoby, ale do grupy osób (reprezentacja firm składa się często z wielu osób);

- podpis urzędowy, czyli podpis z certyfikatem urzędowym, który może być wydawany przez ministerstwa wraz elektronicznym dowodem tożsamości;

- pieczęć elektroniczna, czyli podpis którym będzie mogła się podpisywać osoba prawna.

Ministerstwo Gospodarki ma nadzieję, że rząd przyjmie projekt ustawy jeszcze w grudniu bieżącego roku. Po jej przyjęciu, wymagana będzie jeszcze notyfikacja Unii Europejskiej. Proces ten potrwa co najmniej trzy miesiące.