Będziemy płacić 10 złotych miesięcznie na TVP i Polskie Radio?

"Gazeta Wyborcza" poinformowała o nowej inicjatywie stowarzyszenia filmowców oraz producentów telewizyjnych, którzy opracowali nowy projekt "ustawy obywatelskiej" o RTV. Głównym założeniem jest wprowadzenie publicznej miesięcznej opłaty licencyjnej w wysokości 10 złotych.

"Gazeta Wyborcza" informuje o nowej "ustawie obywatelskiej", która miałaby zmienić sposób finansowania mediów publicznych.

Projekt przygotowany przez stowarzyszenie filmowców oraz producentów telewizyjnych zakłada wprowadzenie publicznej, miesięcznej opłaty licencyjnej w wysokości 10 złotych. Opłata miałaby dotyczyć wszystkich osób ubezpieczonych w ZUS, KRUS oraz prokuratury i służb porządkowych. Za osoby niepełnoletnie bądź nieubezpieczone miałby płacić budżet państwa.

Obecny abonament wynosi 17 złotych, z tym, że płacony jest od gospodarstwa domowego, nie zaś od osoby.

Projekt zakłada, że pieniądze pobrane w ten sposób trafiłyby na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z zastrzeżeniem, że ta przekazywałaby 75% sumy mediom publicznym. Pozostałe 25% budżetu otrzymałaby Fundusz Programów Misji Publicznej.

Projekt zakłada również powiększenie składu KRRiT do 9 osób (3 powołane przez prezydenta, 4 przez Sejm, 2 przez Senat). Dokładnie opisano w nim również kwalifikacje potencjalnych kandydatów.