Benchmark procesora dla systemów Linux

Ukazała się nowa wersja narzędzia kernbench, przydatnego testu wydajności procesora dla systemów GNU/Linux. Wydanie 0.42 nie posiada już dużego błędu związanego z liczbą wykorzystywanych procesorów.

Kernbench 0.42 to test przepustowości procesora przy danej konfiguracji sprzętowej i jądrze Linux. Został on zaprojektowany do porównywania jąder systemowych lub wydajności kilku maszyn z identycznym systemem (wymagana jest ta sama architektura, inaczej test nie ma sensu). Program uruchamia równolegle kilka zadań obciążających procesor. Użytkownik ma do wyboru trzy tryby pracy; optymalny (domyślnie 4 procesy), niepełny (połowa procesów testu optymalnego) oraz maksymalny (maksymalna, możliwa ilość równoległych zadań). Opcjonalnie można uruchomić program w trybie jednowątkowym. Wynikiem działania kernbench jest plik kernbench.log, w którym zgromadzone są przydatne statystyki. Twórca projektu nadmienia, iż aby wyniki były wiarygodne, wymagane jest przynajmniej 2 GB pamięci RAM (w innym przypadku wykorzystana zostanie pamięć wymiany systemu, zaniżając zarazem osiągi komputera).

Pobierz plik

W wersji 0.42 rozwiązano problem błędnego rozpoznawania liczby rdzeni procesora, zarówno w przypadku platform wieloprocesorowych, jak i procesorów wielordzeniowych. Błąd ten doprowadzał do nieprawidłowych wyników testu.