Bez PIP-u, ale z przemyśleniami

Nowego Planu Informatyzacji Państwa wciąż jeszcze nie ma. Wzięto natomiast pod lupę poprzedni PIP, który obowiązywał w latach 2007-2010. Wnioski nie są zbyt optymistyczne - projekty IT w administracji zapisane w planie zostały albo nie podjęte, albo są opóźnione, albo bardzo odbiegają od założeń. Nowy plan ma być lepszy.

Ocena realizacji Planu Informatyzacji Państwa 2007-2010 została przeprowadzona na zlecenie Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności. Jak powiedział wczoraj na konferencji Państwo 2.0 Minister Piotr Kołodziejczyk z przeglądu płyną trzy wnioski. Po pierwsze są projekty, które w ogóle nie zostały podjęte. Minister podał jako przykład projekt STAP, czyli Sieć Terenowa Administracji Publicznej.

"Ponadto zmieniono proces realizacji wielu projektów w trakcie ich trwania. Charakterystycznym przykładem jest tutaj ePUAP, który ewoluował w sposób znaczący. Właściwie jedynym trwałym elementem tego projektu była jego...nazwa" - powiedział Minister Piotr Kołodziejczyk.

Zobacz również:

  • E-PIT – dziś ostatni dzień na złożenie deklaracji. Co grozi za niedotrzymanie terminu?

Ponadto większość projektów, które są realizowane zdecydowanie wykroczyła poza przyjęte w PIP harmonogramy. Zgodnie z planem, większość projektów powinna być już bowiem zakończona, a nie jest. Pełne wnioski z przeprowadzonego przeglądu wraz z rekomendacjami mają zostać przedstawione na posiedzeniu Rady Informatyzacji na przełomie kwietnia i maja.

Minister Kołodziejczyk powiedział, że te wnioski skłaniają MSWiA do refleksji nad procesem planowania. Wydaje się, że dotychczas proces ten był nieudolny. Zabrakło jasnej definicji celów, określenia zasobów, a to przełożyło się na nieracjonalne plany i budżety poszczególnych projektów. Ponadto wiele projektów powielało rozwiązania zapisane w innych planach. "Problemem dotychczasowego planowania było także podejście nastawione na informatyzowanie niezmienionych procesów biznesowych" - wyjaśniał Minister Kołodziejczyk.

Kolejny Plan Informatyzacji Państwa ma być lepszy. Na razie Minister zapowiedział, że zmieniony zostanie sposób określania celów. "Informatyzacja ma być narzędziem, a nie celem samym w sobie" - powiedział Minister Kołodziejczyk. Celem działań zapisanych w nowym PIP ma być więc modernizacja procesów, optymalizacja i harmonizacja. Za tym ma iść przebudowa struktury organizacyjnej. Nowy plan ma też zakładać budowę kompetencji wewnątrz resortów, współdzielenie zasobów (projekt Międzyresortowego Operatora Systemów Teleinformatycznych) i przejęcie obsługi systemów teleinformatycznych, które do tej pory w wielu przypadkach były obsługiwane przez firmy komercyjne (projekt utworzenia Centralnego Ośrodka Informatyki).