Bez hazardu

Najnowszy produkt firmy Sonic Foundry Đ Vegas Pro to poważny system do nieliniowego, wielościeżkowego montażu audio działający w zwykłym PC.

Spis treści

Najnowszy produkt firmy Sonic Foundry - Vegas Pro to poważny system do nieliniowego, wielościeżkowego montażu audio działający w zwykłym PC.

Bez hazardu
Mimo dużej liczby funkcji program jest intuicyjny w obsłudze. Pracę z Vegas Pro można rozpocząć praktycznie natychmiast po jego zainstalowaniu. Podręcznik omawia podstawowe zagadnienia pracy z programem, ale do poznania większości opcji wystarczy po prostu wędrówka po menu.

Podstawowym elementem interfejsu Vegas Pro jest okno edycyjne, w którym wyświetlana jest zawartość poszczególnych ścieżek. To tutaj odbywa się montaż, przycinanie i obróbka poszczególnych nagrań. Liczba ścieżek nie jest ograniczona, a możliwości systemu wyznaczają wyłącznie parametry PC. W tym kontekście Vegas jest więc bardzo elastyczny. Liczba kanałów wyjściowych wynosi dwadzieścia sześć. Każdy z nich można związać z innym urządzeniem. Program, oprócz edycji, umożliwia również nagrywanie ścieżek dźwiękowych.

Działanie

Dla każdego

Twórcy programu wykonali ukłon w stronę najnowszych technologii, zaszywając w systemie obsługę strumieniowego przesyłu dźwięku i obrazu. Wynikiem pracy z Vegas Pro mogą być, podobnie jak bardzo wiele zwykłych plików, także zbiory w formatach ASF, RealSystem G2 RM czy Windows Meta Audio. Rozszerza to zakres zastosowań systemu do przygotowania materiałów multimedialnych na potrzeby serwerów WWW.

Użytkownik z łatwością wyprodukuje kilkusetkilobajtowy klip wideo do umieszczenia na stronie WWW.

Implementacja obsługi wielu formatów dźwiękowych (jak MP3) czy filmowych (AVI, MPG) ułatwia pracę twórcom na przykład aplikacji multimedialnych lub komputerowych prezentacji.

Użytkownicy pracujący z materiałami najwyższej jakości także nie będą zawiedzeni. Vegas Pro pracuje nawet z 24-bitowymi nagraniami zapisanymi z próbkowaniem 96 kHz. Autorzy przewidzieli też możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi przy użyciu MIDI.

Wielką zaletą programu są jego niewielkie wymagania sprzętowe. Do poprawnej pracy wystarczy PC z procesorem 200 MHz i 32 MB pamięci operacyjnej.

Możliwości edycyjne Vegas Pro są bardzo duże. Najłatwiej przekonać się o tym podczas montażu. W teście w ciągu zaledwie kilku minut udało mi się zilustrować dźwiękowo materiał filmowy zapisany w zbiorze AVI. Jako podkład muzyczny posłużył utwór zapisany w formacie MP3, bez kłopotu akceptowany przez program. Na tej samej ścieżce można było wykorzystywać nagrania zapisane także w innych formatach (WAV, AIF) i różnej jakości.

Drugą ścieżkę wykorzystałem do zapisu własnego komentarza (było to możliwe podczas jednoczesnego odsłuchu pierwszej ścieżki). Obszerne możliwości filtracji w dziedzinie czasu dały pole do popisu we wstępnej obróbce nagrań. Przycięcie, przesuwanie fragmentów itp. było bardzo proste.

Dla bardziej wymagających przygotowano także opcję samodzielnego definiowania wielopunktowej obwiedni. Podobnie działa funkcja określania zmian balansu pomiędzy lewym i prawym kanałem. Wszystkie parametry ścieżki można zmieniać podczas jej odtwarzania. Daje to możliwość szybkiej, odsłuchowej korekcji każdego kanału.

Pracując ze złożonym materiałem, łatwo wyłączamy poszczególne ścieżki, regulujemy ich głośność względem pozostałych, każdą z nich można też opisać. Przydatna jest możliwość definiowania punktów kontrolnych wyz- naczających charakterystyczne miejsca nagrania. Program wyręcza nas też w wielu sytuacjach. Na przykład sam włącza powolne przenikanie podczas nakładania dwóch nagrań na jednej ścieżce.

Efekty

Do każdej ścieżki można wykorzystywać długi łańcuch efektów specjalnych. Jego ogniwa to wtyczki standardu DirectX akceptowane przez Vegas Pro.

Trzy z nich są stale obecne w systemie. Najciekawsza - Track EQ - ułatwia precyzyjną filtrację w dziedzinie częstotliwości. Dostępne są cztery oddzielne filtry o sparametryzowanych charakterystykach. Dla ułatwienia predefiniowano kilkadziesiąt gotowych efektów (odfiltrowanie przydźwięku sieciowego czy podbicie niskich tonów). Dwie pozostałe wtyczki - Dither i Compressor - służą do maskowania szumów kwantyzacji i ograniczania zakresu dynamiki sygnału. W miarę zapotrzebowania łatwo można rozbudować program, instalując nowe wtyczki. Maksymalna liczba efektów działających jednocześnie w obrębie jednej ścieżki to trzydzieści dwa.

Podobnie jak w pracy z pozostałymi modułami zmiany parametrów działania wtyczek możemy wprowadzać nawet podczas odsłuchu - z efektem w postaci natychmiast zmienianego brzmienia.

Przy bardzo dużej liczbie ścieżek i wykorzystanych efektów przydatna jest funkcja szybkiego miksowania i zapisu dźwięku do tymczasowego pliku na potrzeby odsłuchu kontrolnego. W praktyce okazuje się jednak, że na szybkim PC nawet dość złożony materiał można obrabiać bez żadnego kłopotu. Dowodem na to są cztery utwory muzyczne w postaci projektów Vegas Pro dołączone na instalacyjnej płycie CD-ROM.