Bez kleju i nożyczek

Czy potrafisz się obejść bez samoprzylepnych kartek z notatkami? Zamiast obklejać nimi krawędzie monitora, skorzystaj z wirtualnych kartek. W ten sposób uda Ci się zaprowadzić odrobinę porządku na biurku. Poza tym wyświadczysz przysługę zmęczonej naturze.


Czy potrafisz się obejść bez samoprzylepnych kartek z notatkami? Zamiast obklejać nimi krawędzie monitora, skorzystaj z wirtualnych kartek. W ten sposób uda Ci się zaprowadzić odrobinę porządku na biurku. Poza tym wyświadczysz przysługę zmęczonej naturze.

Bez kleju i zbędnych świstków - korzystając z Active Desktop i skryptu NOTATKA.HTA, umieścisz na pulpicie żółtą notatkę. Skrypt tworzy miniedytor, który pozwala szybko i wygodnie edytować treść notatki. W razie potrzeby możesz bardzo łatwo usunąć ją z pulpitu.

Bez kleju i zbędnych świstków - korzystając z Active Desktop i skryptu NOTATKA.HTA, umieścisz na pulpicie żółtą notatkę. Skrypt tworzy miniedytor, który pozwala szybko i wygodnie edytować treść notatki. W razie potrzeby możesz bardzo łatwo usunąć ją z pulpitu.

Active Desktop, czyli aktywny pulpit Windows, został przez wielu okrzyknięty bezużyteczną zabawką pochłaniającą zasoby systemu. Tymczasem cała sztuka tkwi we właściwym użytkowaniu rozszerzonych możliwości pulpitu. Możesz umieścić na nim prawie wszystko, co potrafi wyświetlić Internet Explorer. Nie ma sensu ustawiać w tle bogatej witryny internetowej. Za to bardzo przydatny może się okazać zmniejszony do minimalnych rozmiarów plik HTML, który będzie zawierać Twoje notatki - np. listę zadań do zrobienia, naglące terminy, ważne numery telefonów czy listę skrótów klawiaturowych. Aby zakładać wirtualne notatki na pulpicie, nie musisz znać języka HTML. Wystarczy włączyć Active Desktop, skopiować plik NOTATKA.HTA (na dołączonej płycie CD-ROM i pod adresem www.pcworld.pl - archiwum listingów w dziale FTP) i zastosować się do poniższych wskazówek. Środowiska Windows 98/Me, 2000 i XP są standardowo wyposażone w element Active Desktop, zaś w Windows 95 i NT 4 potrzebny jest Internet Explorer 4 (lub nowszy). Sprawdź, czy Active Desktop jest włączony w Twoim systemie. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolny skrawek pulpitu i wskaż polecenie Właściwości. Wybierz kartę Sieć Web, po czym zaznacz pole wyboru Wyświetl pulpit Active Desktop jako stronę sieci Web. W Windows XP aktywny pulpit jest standardowo włączony od momentu zainstalowania systemu. Teraz możesz korzystać z wirtualnej notatki. Skopiuj plik NOTATKA.HTA do dowolnego katalogu i uruchom go dwukrotnym kliknięciem. Na ekranie pojawi się okno edytora notatki. Po wpisaniu żądanej treści kliknij przycisk Zapisz, aby zachować notatkę w pliku NOTATKA.HTM. Zostanie umieszczony w tym samym katalogu co zbiór NOTATKA.HTA. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku NOTATKA.HTM (zwróć uwagę na różne rozszerzenia!). Nie zwalniając go, przeciągnij na pulpicie tam, gdzie ma być przyklejona notka. Następnie wybierz polecenie Utwórz element(y) pulpitu Active Desktop tutaj. Czynność tę wykonuje się jednorazowo. W opisany powyżej sposób umieścisz notatkę na pulpicie. Pierwszy wiersz notatki jest automatycznie opatrywany datą i godziną ostatniej modyfikacji.

Listingi z działu W PRAKTYCE, ewentualne uzupełnienia i uaktualnienia znajdziesz na dołączonej płycie CD-ROM, a także pod adresem www.pcworld.pl. Wskaż kartę FTP i kliknij link PC World Komputer w rubryce Uzupełnienia artykułów. Następnie pobierz plik (skompresowane archiwum ZIP) do żądanego wydania PCWK.

Gdy zechcesz zmienić treść notatki, przywołaj ponownie plik NOTATKA.HTA. Edytor notatki wczyta dotychczasową treść i wyświetli ją w oknie. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz. Aby ujrzeć nową lub zmodyfikowaną notkę, wystarczy kliknąć pulpit i nacisnąć klawisz [F5] (odpowiada funkcji Aktualizuj).

Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia notatki, kliknij pulpit prawym przyciskiem, wskaż polecenie Właściwości i wybierz kartę Sieć Web. W dolnej części okna pojawi się lista bieżących elementów Active Desktop. Aby chwilowo schować treść notatki, wystarczy usunąć zaznaczenie pola wyboru przed plikiem NOTATKA.HTM. Jeżeli zechcesz usunąć ją na stałe, kliknij przycisk Usuń. Zauważ, że alternatywny sposób tworzenia notatek na pulpicie zaprezentowaliśmy w poprzednim wydaniu sztuczek na każdą okazję (PCWK 11/2002, porada "Bez żółtych przypominajek").

Sztuczki na każdą okazję

95, 98, Me, 2000, XP

Cały ten zgiełk

Projektanci internetowych witryn lubią opatrywać je dźwiękami, chcąc przyciągnąć większą uwagę odwiedzających. Jednak prymitywne utwory MIDI, które często stosują, denerwują większość internautów. Chciałbyś wyłączyć odtwarzanie dźwięków ze stron internetowych bez konieczności wyciszania całego systemu.

Wprawdzie Internet Explorer oferuje blokowanie dźwięków (kliknij Narzędzia | Opcje internetowe | Zaawansowane | Odtwórz dźwięki), lecz większość witryn ignoruje restrykcje przeglądarki. Wspomniana opcja nie odnosi skutku, jeśli pliki dźwiękowe są osadzone w kodzie źródłowym witryny za pomocą polecenia <EMBED>. Chcąc uciszyć hałaśliwe strony, musisz ingerować w wewnętrzne mechanizmy systemu. Elementem odpowiedzialnym za odtwarzanie dźwięków ze stron internetowych jest kontrolka ActiveX w pliku MSDXM.OCX, która ma swój wpis w Rejestrze. W każdej chwili możesz ją wyrejestrować (podobnie jak inne elementy ActiveX), a w razie potrzeby ponownie włączyć. W ten sposób pozbędziesz się wszystkich dźwięków z wyjątkiem odtwarzanych poprzez zewnętrzne wtyczki, takie jak Flash czy Shockwave.W Windows 95/98/Me wystarczy przywołać menu Start | Uruchom i wpisać polecenie

%windir%\system\regsvr32 /u msdxm.ocx

Aby zablokować dźwięki w odwiedzanych witrynach internetowych, nie wystarczy usunąć zaznaczenia w tym polu wyboru. Większość witryn ignoruje to ustawienie, denerwując internautę prymitywnymi melodyjkami. Pozbądź się ich, wyrejestrowując bibliotekę MSDM.OCX.

Aby zablokować dźwięki w odwiedzanych witrynach internetowych, nie wystarczy usunąć zaznaczenia w tym polu wyboru. Większość witryn ignoruje to ustawienie, denerwując internautę prymitywnymi melodyjkami. Pozbądź się ich, wyrejestrowując bibliotekę MSDM.OCX.

Dzięki temu Windows zapomni o kontrolce MSDXM.OCX, a przeglądarka internetowa nie będzie korzystać z jej możliwości. Aby przywrócić dźwięki w witrynach internetowych, wpisz

%windir%\system\regsvr32 msdxm.ocx

Jeśli korzystasz z Windows 2000 lub XP, wpisz to samo, pomijając ścieżkę do pliku REGSVR32.EXE. Folder %windir%\SYSTEM32, w którym się znajduje, jest wyszczególniony w domyślnej ścieżce wyszukiwania (zmienna PATH). Zmiany są natychmiastowe. Nie trzeba restartować systemu. Chcąc szybko i wygodnie włączać i wyłączać witrynowy rwetes, umieść powyższe polecenia w plikach wsadowych i zostaw je na pulpicie.

95, 98, Me, 2000, XP

Drukowanie w DOS-ie

Korzystasz ze starej aplikacji w windowsowym oknie DOS-u. Czasami trzeba coś wydrukować, lecz do peceta nie jest podłączona lokalnie żadna drukarka. Dysponuje tylko drukarką sieciową, lecz dosowa aplikacja wymaga portu lokalnego. Drukowanie w sieci z poziomu DOS-u wymaga przyporządkowania drukarce własnego portu. Może to być np. pierwszy port równoległy, któremu system przydziela zarezerwowany identyfikator LPT1.

W Windows 95/98/Me najlepiej jest skonfigurować port już w momencie instalowania drukarki sieciowej. Przywołaj w tym celu menu Start | Ustawienia | Drukarki i kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę. Kreator poprowadzi Cię przez poszczególne etapy instalacji. Zaznacz opcję Drukarka sieciowa, a w kolejnym oknie podaj ścieżkę dostępu do drukarki. Zaznacz opcję Tak pod pytaniem Czy drukujesz z programów systemu MS-DOS? Potwierdź przyciskiem Dalej i kliknij przycisk Przechwyć port drukarki. Gdy wybierzesz z listy port LPT1, programy DOS-u będą mogły korzystać z drukarki sieciowej.

W Windows 2000 i XP można zmieniać port drukarki bezpośrednio z Właściwości. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zainstalowanej drukarki sieciowej i wskaż polecenie Właściwości. Wybierz kartę Porty i zaznacz pole wyboru Włącz buforowanie drukarek. Następnie przejdź do portu LPT1, który znajduje się na liście nieco wyżej, i zaznacz go.

95, 98, Me, 2000, XP

Do wyboru do koloru

Windows automatycznie przyporządkowuje identyfikatory literowe napędom CD-ROM, CD-R/W i DVD. Może Ci się przydarzyć, że nagrywarka otrzyma literę E:, a założona później partycja dyskowa literę F:. Chciałbyś przypisać napędowi jedną z dalszych liter w alfabecie, aby bardziej odróżnić je od partycji na twardym dysku. W odróżnieniu od partycji napędy CD i DVD mogą przybierać w Windows niemalże dowolne litery - pod warunkiem, że nie są jeszcze zajęte. W Windows 95/98/Me należy kliknąć dwukrotnie ikonę System w Panelu sterowania i wskazać kartę Menedżer urządzeń. Następnie rozwiń dwukrotnym kliknięciem gałąź CDROM na liście zainstalowanych podzespołów. Teraz kliknij prawym przyciskiem żądany napęd i wybierz polecenie Właściwości. Przejdź do karty Ustawienia. Rubryka Zarezerwowane litery napędów daje wybór oznaczeń literowych. Aby przydzielić napędowi CD-ROM literę Z:, zaznacz ją w polu listy Początkowa litera dysku i w polu Końcowa litera dysku. Nowa konfiguracja będzie obowiązywać dopiero po zrestartowaniu systemu.