Bez oszczędności

W ciągu ostatnich lat Polacy coraz gorzej oceniali własne możliwości oszczędzania. Jak podaje Ipsos, aż 81% uważa, że w ciągu najbliższego roku nie będzie w stanie odłożyć ani grosza.

W 1999 r. oszczędzać nie było w stanie 69% Polaków, i odsetek ten rósł do 2002 roku, kiedy to osiągnął wartość 81%, powtórzoną w tym roku. W marcu 2003 r. jedynie 15% respondentów Ipsos uznała, że w ciągu nadchodzących 12 miesięcy będzie w stanie coś zaoszczędzić.

Polaków nie stać na oszczędzanie, ale są zwolennikami odkładania pieniędzy – ponad połowa uważa, że warto oszczędzać, zaś tylko 37% jest przeciwnego zdania.

Aż 81% respondentów marcowej edycji badania nie posiada żadnych oszczędności. Pięć lat temu było to 69%. Jeśli przeliczyć wartości procentowe na liczby bezwzględne, od 1999 roku aż 3 miliony Polaków zużyło swoje oszczędności.

Spośród osób, które posiadają oszczędności 1% deklaruje ich wysokość na poziomie swoich rocznych dochodów, 3% - dochodów z ostatnich 6-11 miesięcy, a 14% - z ostatnich 2-5 miesięcy.

Połowa oszczędzających przechowuje rezerwy finansowe na rachunkach bankowych a vista, 30% posiada lokaty bankowe, 29% trzyma gotówkę w domu, a 19% - na książeczkach oszczędnościowych. W formie akcji, obligacji czy w funduszach powierniczych swoje pieniądze przechowuje zaledwie po 1% oszczędzających.


Zobacz również