Bez widma recesji

W strefie euro nie ma ryzyka recesji, mimo, że grożą jej trendy spadkowe.

Jak powiedział Nikos Christodulakis, minister finansów Grecji, po spotkaniu ministrów finansów Eurolandu, nie ma ryzyka recesji w strefie euro. Jego zdaniem spowolnienie gospodarcze w Eurolandzie trwa dłużej niż przewidywano z powodu sytuacji zewnętrznej oraz rosnącej niepewności na rynkach finansowych.

"Gospodarka strefy euro nie przeżywa recesji i rozwija się nieustannie, chociaż w wolniejszym rytmie" - stwierdził, cytowany przez EuroPap, Nikos Christodulakis.

Według wstępnych ocen wzrost gospodarczy w strefie euro w 2002 r. wyniósł 0,8%, a w drugim kwartale br. spodziewane jest przyspieszenie wzrostu.