Bezgraniczne DVD


4. Na uparty odtwarzacz

Jeżeli Region Killerowi nie uda się usunąć blokady odtwarzania (patrz porada 3), wypróbuj bezpłatne narzędzie DVD Genie 4.10 (dostępny pod adresemhttp://www.inmatrix.com , rozmiar pliku: 324 KB, środowiska: Windows 95/98/Me, NT4, 2000 i XP). Aby uzyskać polski interfejs, skopiuj plik POLISH.LNG oraz POLISH.MSG (oba w archiwum GENIE_POLISH.ZIP pod adresemhttp://www.inmatrix.com ). Podczas kolejnego uruchomienia program automatycznie przełączy język.

Każda zmiana kodu regionalnego sprawia, że DVD Genie przywraca pierwotny stan wewnętrznego licznika w programie odtwarzającym filmy DVD. W rezultacie użytkownik odzyskuje możliwość pięciu zmian kodu. Gdy uruchomisz program, wskaż kartę z nazwą swojego odtwarzacza. W obecnej wersji 4.10 program obsługuje odtwarzacze Ravisent CineMaster 90 i 99, Cyberlink PowerDVD, Intervideo WinDVD, a także odtwarzacze firm ATI i Matrox. Mniej popularne Sigma Designs Hollywood-Plus, Mbyn CoolDVD, Roxio SoftDVD, Varovision VaroDVD, Xingtech XingDVD i Sonic CinePlayer skonfigurujesz za pośrednictwem karty Other. Po wybraniu właściwego odtwarzacza wystarczy zaznaczyć żądany kod regionu i kliknąć przycisk Zastosuj lub Apply. Aby przywołać program odtwarzający, kliknij przycisk Uruchom.

Opisany sposób kasowania licznika wydaje się dość prosty, jednak w praktyce nie działa ze wszystkimi programowymi odtwarzaczami DVD. Źródłem problemów są najczęściej egzotyczne wersje urządzeń, choć zdarzają się kłopoty również z popularnym WinDVD. Zależnie od numeru wersji aplikacja ta obiera inny sposób obejścia blokady. Gdy zawiedzie mechanizm automatycznego kasowania licznika (tak się zdarzyło w teście z użyciem starszej wersji WinDVD), dopniesz swego, klikając przycisk Resetuj region.