Bezgrzeszne lata

Liczba upadłości w Polsce w 2006 roku spadła kolejny rok z rzędu. Najwięcej bankructw miało miejsce w sektorze wytwórczym - wynika z zestawienia przygotowanego przez Euler Hermes.

O ile 2005 roku zarejestrowano 861 bankructwa, to w ub. roku ich liczba spadła o 25%, do 648. Liczba ogłoszonych upadłości zmniejsza się od 4 lat (1863 upadłości w 2002 roku). "Pamiętajmy o cykliczności koniunktury w gospodarce i o tym, że przed ostatnim czteroletnim okresem spadków, wcześniej notowaliśmy przez kilka kolejnych lat znaczące wzrosty liczby bankructw" - komentuje tendencję Tomasz Starus, dyrektor w Dziale Oceny Ryzyka Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Liczba ogłoszonych upadłości uzależniona jest także od innych uwarunkowań, w tym natury formalno-prawnej.

Najwięcej upadłości miało miejsce, podobnie jak w okresach poprzednich, w województwach mazowieckim (131), śląskim (92) i dolnośląskim (77). Natomiast najmniej - w województwie opolskim (4), podlaskim (8) i świętokrzyskim (9).

Najwięcej bankructw - 201 - dotyczy firm produkcyjnych. W obrębie sektora wytwórczego najczęściej bankrutowały firmy zajmujące się produkcją wyrobów spożywczych i napojów (45) oraz obuwia i odzieży (19). Sprzedaż hurtowa to jedyny sektor, w którym liczba bankructw wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (+5%). W 2006 roku miało tu miejsce ponad 20% łącznej liczby bankructw (140 upadłości). Najbardziej zagrożone branże to sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych, żywności i napojów.

Kolejne miejsce pod względem liczby bankructw zajmują usługi. W 2006 roku zbankrutowało 125 przedsiębiorstw usługowych, najbardziej pogorszyła się sytuacja w usługach transportowych (35) oraz instalatorskich (10).

W szeroko rozumianym budownictwie przestało działać 90 przedsiębiorstw (14% ogólnej liczy bankructw). Jednakże w tym sektorze nastąpił prawie dwukrotny spadek liczby upadłości w przeciągu ostatniego roku.

Ostatni sektor to sprzedaż detaliczna, która stanowi 12% wszystkich upadłości. W tym wypadku najgorzej radzą sobie branża sprzedaży odzieży (13) i farmaceutyków (9).

Najwięcej - 63% wszystkich upadłości w 2006 roku dotknęło spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugie miejsce zajęły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których udział wyniósł 15%. 6% firm, które ogłosiły upadłość w ub. roku, to spółki akcyjne.